Do 13. 10. – BEZPLATNÝ ZÁPIS SENIOROV do Mestskej knižnice v Bratislave (zápis trvá od 9. 10. 2017)

Do 13. 10. – BEZPLATNÝ ZÁPIS SENIOROV do Mestskej knižnice v Bratislave (zápis trvá od 9. 10. 2017)

Mestská knižnica v Bratislave

pozýva SENIOROV (v rámci Seniorfestu 2017)

na BEZPLATNÝ ZÁPIS do knižnce pre dôchodcov

v dňoch 9. – 13. októbra 2017

v Mestskej knižnici Bratisalava.

***

Kontakt:

02/544 31 316 , vypozicky.krasna@mestskakniznica.sk

Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5.

***

Kontatk/informácie:
Zuzana Liptáková, dramaturgia
Mestska kniznica v Bratislave
tel.: 02/544 33 244, kl. 14
e-mail: zuzana.liptakova@mestskakniznica.sk
e-mail: dramaturgia@mestskakniznica.sk
web: www.mestskakniznica.sk

 

(Zdroj: MKB, e-mail z 2. 10. 2017)