9. 11. – Au, au, au (alebo) Všetko o zlate – v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave

9. 11. – Au, au, au (alebo) Všetko o zlate – v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, pozýva na podujatie

Rodinné balenie literárneho klubu Fórum humoristov

s hosťami MÁRIOU LINKEŠOVOU a MATÚŠOM ALBERTOM

Au, au, au (alebo) Všetko o zlate

vo štvrtok 9. novembra 2017 o 17.00 hod.

v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho na Rázusovej ul. 1 v Trnave.

***

Programom budú sprevádzať Eva Jarábková a Peter Dobák.

Hudba: Pavel Opatovský a Jozef  “Laci” Pagáč.

 

Hlavným partnerom projektu Fórum humoristov je Fond na podporu umenia.

 

***

Kontakt/informácie:

Benjamína Jakubáčová, zástupkyňa riaditeľky
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Rázusova ul. 1, 918 20 Trnava

Mobil: 0949 871 615
www.kniznicatrnava.sk
bjakubacova@kniznicatrnava.sk