9. 1. – Cesty umenia súčasného Slovenska II – v Mikolaevsku (Nikolaevo) na Ukrajine

9. 1. – Cesty umenia súčasného Slovenska II – v Mikolaevsku (Nikolaevo) na Ukrajine

ARTEM Gallery pozýva

na vernisáž výstavy

Cesty umenia súčasného Slovenska II

v stredu 9. 1.2019 o 17.00 hod.

vo výstavných priestoroch Mikolaevského paláca kultúry a umenia, bulvár Nikolská 54, Mikolaevsk (Nikolaevo), Ukrajina

***

Autori:

Viera Čapková | Lucie Filimonova | Gordana Glass | Radka Vom | Pavol Breier | Igi Brezo | Martin Činovský | Alojz Drahoš | Enzoe | Peter Gáspár | Stanislav Harangozó | Peter Hargaš | Frank Jalšovský | Štefan Janco | Tibot Kopócs | Peter Plavčan | Ivan Slezák | Jozef Šmek