8. 12. – Otvorenie výstav 40 rokov GJK a troch reinštalovaných stálych expozícií – v Kopplovej vile v Trnave

8. 12. – Otvorenie výstav 40 rokov GJK a troch reinštalovaných stálych expozícií – v Kopplovej vile v Trnave

Trnavský samosprávny kraj – Galéria Jána Koniarka v Trnave pozývajú
na otvorenie výstav

40 rokov GJK

a troch reinštalovaných stálych expozícií:

Galéria portrétov ● Klenoty domova ● Sochár Ján Koniarek

vo štvrtok 8. decembra 2016 o 17.00 v Kopplovej vile, Zelený kríček 3, v Trnave.

Koncepcia výstavy: Róbert Němeček a kurátori galérie

Hudobní hostia vernisáže: Zuzana Grejtáková – hoboj a Katarína Zacharová – husle

 

Program pokračuje Vianočným koncertom

o 19.00 hod. v Synagóge v Centre súčasného umenia na Halenárskej 2 v Trnave.

 

Otvorené

Kopplova vila
Utorok – piatok:  9.00 – 17.00 hod.
Sobota a nedeľa:  13.00 – 18.00 hod.

Synagóga
Utorok – piatok:  9.00 – 17.00 hod.
Sobota a nedeľa:  13.00 – 18.00 hod.

***

Na záver jubilejného roka pripravila Galéria Jána Koniarka v Trnave výstavu s názvom 40 rokov GJK, ktorá je tvorená výhradne zbierkovým fondom galérie. Výber z umelecky hodnotných diel vo všetkých výstavných priestoroch (od vstupného schodiska po prízemie prístavby) je ukážkou výskumnej, akvizičnej a zbierkotvornej činnosti galérie.
Aktuálna dočasná výstava (päť miestností na poschodí) je výberom z akvizícií (teda prírastkov do zbierok GJK) za posledných desať rokov. Na koncepcii sa podieľal riaditeľ GJK a odborní pracovníci.
Snažili sme sa – aspoň rámcovo – usporiadať diela do niekoľkých blokov, ktoré samostatne navzájom komunikujú. Tie sú už, prirodzene, navzájom veľmi odlišné a dokumentujú skôr jednotlivé žánre či štýly umenia posledných dvoch dekád 20. a prvých pätnásť rokov 21. storočia.
Aj preto má výstava charakter salónu voľného výtvarného umenia a nemá konkrétneho kurátora.
S tým sa však v tejto konštelácii pri zameraní výstavy vopred rátalo.
Tak aspoň všeobecne: asi najširšiu plochu expozície zaberá abstrakcia – poväčšine geometrická, aj keď niekoľko diel by sme mohli zaradiť aj medzi abstrakciu štrukturálnu a expresívnu. Štýly, ktoré prežili zlaté obdobie v povojnových päťdesiatych a v šesťdesiatych rokoch 20. storočia, našli svojich pokračovateľov v generácii nastupúcej na výtvarnú scénu v rokoch osemdesiatych, tvoriacich v rokoch deväťdesiatych a tzv. nultých. Inou skupinou sú autori, ktorí rozvíjajú postkonceptuálne umenie 90. rokov aj v ďalších dvoch dekádach. To tvoria hlavne záznamy z akcií, texty, svetelné objekty, inštalácie. Treťou skupinou je figurálne umenie, ktoré je pre bežného návštevníka asi najzrozumiteľnejšie, nakoľko je naratívne: väčšinou charakterizované výjavom, scénou, príbehom, ktorý si návštevník z diela odčíta. Samostatnú kapitolu tvoria videá (umelecké videofilmy alebo záznamy z performance).

 

(Zdroj: GJK Trvnava, e-mail z 30. 11. 2016)

***

Kontakt/informácie:

Galéria Jána Koniarka v Trnave
Zelený kríček 3,  917 01 Trnava
E-mail: sekretariat@gjk.sk

Web: www.gjk.sk
Tel: 033/5511 659
Fax.:033/5511 391