7. 12. – BUDMERICKÉ DNI SSS 2018 – Slávnostné kolokvium k 30. výročiu Literárneho týždenníka a Dotykov, prezentácia knihy P. Dinku a P. Žantovského Necenzurované, 10. výročie Ceny Rudolfa Fabryho, otvorenie Pamätnej izby R. Fabryho a Knižnice SSS

Spolok slovenských spisovateľov, redakcie časopisov Literárny týždenníkDotyky pozývajú

členov SSS, prispievateľov, čitateľov časopisov SSS a ich sympatizantov

na podujatie

BUDMERICKÉ DNI

SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV 2018

v piatok 7. decembra 2018 od 10.00 do cca 20.00 hod.

v Dome kultúry a v Domove slovenských spisovateľov v kaštieli Budmericiach

PROGRAM

Dom kultúry v Budmericiach

10.00 – 13.00 hod.Slávnostné kolokvium k 30. výročiu vzniku Literárneho týždenníka – časopisu Spolku slovenských spisovateľov a k 30. ročníku vychádzania Dotykov – časopisu SSS pre mladú literatúru a umenie

* Kultúrny program

* Odovzdávanie ocenení osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o vznik, tvorbu, záchranu a rozvoj Literárneho týždenníkaDotykov v uplynulých 30 rokoch

* Príspevky o histórii a súčasnosti oboch časopisov SSS

14.00 hod. – Obed

15.00 hod. – Prezentácia knihy Pavla Dinku a Petra Žantovského Necenzurované..., ktorá vyšla pri príležitosti 30. výročia Literárneho týždenníka a 100. výročia vzniku ČSR

16.00 hod. – Recepcia po Slávnostnom kolokviu a prezentácii knihy

Domov slovenských spisovateľov v kaštieli v Budmericiach

17.00 hod.Otvorenie Pamätnej izby Rudolfa FabryhoKnižnice Spolku slovenských spisovateľov – s edičnými titulmi Vydavateľstva SSS, SSS, Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky a s archívnymi vydaniami časopisov SSS Literárny týždenník a Dotyky  – v okále v areáli parku Budmerického kaštieľa

Od 18.00 hod. – Vyhlásenie výsledkov 10. ročníka básnickej súťaže mladých autorov do 35 rokov CENA RUDOLFA FABRYHO

* Ocenenie zakladateľov súťaže

* Ocenenie víťazov 10. ročníka súťaže Cena Rudolfa Fabryho

Od 19.30 hod. – Slávnostná recepcia po odovzdaní ocenení

***

DOPRAVA OSOBITNÝM AUTOBUSOM

Z Bratislavy do Budmeríc i naspäť sekretariát SSS zabezpečuje prepravu osobitným autobusom. Odchod autobusu z Bratislavy o 8.30 hod. z parkoviska pri Istropolise (bývalý Dom odborov, Trnavské mýto, Bratislava), návrat cca o 21.00 hod.

E-MAILOVÁ PREZENTÁCIA

Ak máte záujem sa na podujatí zúčastniť, prezentujte sa, prosíme, na emailovú adresu spolspis@stonline.sk alebo literarny.tyzdennik@gmail.com s tým, že uvediete, či máte záujem o odvoz autobusom z Bratislavy do Budmeríc, resp. po skončení podujatia naspäť do Bratislavy.

 

Vybavuje: Martina Nemsilajová, sekretariát SSS

Tel.: 02/5441 8670


Viac TU

 


Hlavným partnerom vydávania Literárneho týždenníka v roku 2018 je Fond na podporu umenia.
Vydávanie Literárneho týždenníka v roku 2018 sa realizuje aj vďaka finančnej podpore z rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky.