5. 9. – Vernisáž výstavy Súčasné mladé slovenské vizuálne umenie – v Rakúsku (výstava potrvá do 7. 10. 2018)

5. 9. – Vernisáž výstavy Súčasné mladé slovenské vizuálne umenie – v Rakúsku (výstava potrvá do 7. 10. 2018)

Galéria Jána Koniarka v Trnave pozýva

na výstavu

Young Slovak Contemporary – Súčasné mladé slovenské vizuálne umenie

Spoločná výstava umelcov Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja v galérii Ausstellungsbrücke v St. Pölten (AT)

Miesto konania: Galéria Ausstellungsbrücke, Regierungsviertel, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten (AT – Rakúsko)

Vernisáž: 5. september 2018 (str) o 18.30 hod.
Trvanie výstavy: 6. 9. (št) – 7. 10. (ne) 2018

Vystavujúci autori: Michal Černušák, Ján Hrčka, Rudolf Janák, Martin Kochan, Andrea Kopecká, Rita Koszorús, Gábor Szücs, Dominika Žáková

Kurátori: Tereza Langerová, Roman Popelár

***

V rámci partnerstva medzi Spolkovou krajinou Dolné Rakúsko, Trnavským samosprávnym krajom a Bratislavským samosprávnym krajom, ktoré vychádza zo spoločného Memoranda (signatárom je i hlavné mesto SR Bratislava), pôsobí už niekoľko rokov odborná pracovná skupina zameraná na hľadanie prienikov v oblasti kultúry, historického a prírodného dedičstva. Jedným z výstupov tejto pracovnej skupiny je výstava súčasného mladého slovenského vizuálneho umenia v galérii Ausstellungsbrücke v St. Pölten.
Trnavský samosprávny kraj predstaví výber výtvarníkov pochádzajúcich z tohto regiónu (kurátor Roman Popelár, Galéria Jána Koniarka v Trnave). Bratislavský samosprávny kraj pripravil výber z diel umelcov, ktorí sú niekdajšími absolventmi krajskej Strednej školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave, v kurátorskej koncepcii Terezy Langerovej.
Kurátori nezávisle od seba vybrali vzorku maliarskej tvorby mladších, etablujúcich sa výtvarníkov na slovenskej umeleckej scéne. Šiesti z nich sú absolventmi IV. ateliéru maľby prof. Ivana Csudaia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, jeden je absolvent Akadémie výtvarných umení v Prahe (Ateliér Malířství III. prof. Michaela Rittsteina) a jeden je absolventom Fakulty výtvarných umení VUT v Brne (Ateliér figurativního sochařství 1 prof. Michala Gabriela). Každý z vystavujúcich si v priebehu posledných rokov našiel vlastný rukopis i témy, ktorými sa zaoberá. Väčšinou ide o témy spoločenské, sociálne, osobné. Ako celok sú pozoruhodnou vzorkou najmladšej generácie vizuálnych umelcov.

---

Kontakt/informácie:

Galéria Jána Koniarka v Trnave
Zelený kríčok 3, 917 01 Trnava
Tel.: +421 33 55 11 659
Fax: +421 33 55 11 391
E-mail:
info@gjk.sk
web: www.gjk.sk