6. 5. – 6. 6. – Výstava JOZEF ZAMBOJ: Stretnutie v čase – v Záhorskom múzeu v Skalici

6. 5. – 6. 6. – Výstava JOZEF ZAMBOJ: Stretnutie v čase – v Záhorskom múzeu v Skalici

Trnavský samosprávny kraj, Záhorské múzeum v Skalici a Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici pozývajú na výstavu

Jozef Zamboj: Stretnutie v čase

od 6. mája do 5. júna 2016 o 16.00 hod. v Záhorskom múzeu v Skalici na Námestí slobody 13 v Skalici

Kurátorka výstavy: Dana Janáčková

 

***

Akademický architekt Jozef Zamboj, ktorý sa narodil Martine a trvalo žije v Skalici na Záhorí, sa nesporne radí medzi vyzreté osobnosti súčasnej slovenskej umeleckej scény. Odbornosť autora sa výrazne formovala na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Košiciach (Nikolaj Fedkovič) a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre interiérovej architektúry (prof. R. Janák a V. Vilhan). Štúdium tohto odboru bolo už vtedy prepojené s celou oblasťou výtvarných umení a autor na tejto devíze rozvíja aj filozofiu celej svojej tvorby. Od začiatku sa v nej snúbi syntéza architektúry a umenia a jeho záber je vskutku široký. Venuje sa interiérovej architektúre, dizajnu súčastí interiéru, najmä nábytku a úžitkových predmetov a napokon aj voľnej výtvarnej tvorbe, ktorá sčíta grafiku, kresbu, plastiku, fotografiu a art glas. Všetky tieto časti svojej tvorby zakomponováva do komplexného a originálneho riešenia interiéru v harmonickom vzťahu funkcie a estetickosti a práve v tom spočíva originálnosť jeho tvorby. Medzi jeho najznámejšie realizácie interiérov v Skalici patrí: radnica mesta, jezuitský kostol, Dom smútku alebo vstupné a komunikačné zóny aj niekoľko ambulancií nemocnice. (Katalóg: Jozef Zamboj – Priestor je hra nášho videnia a vnímania).

Celá doterajšia umelecká reflexia Jozefa Zamboja potvrdzuje pevne formulovanú líniu tvorivého programu, autorskú jedinečnosť a špecifickosť, čistotu výrazu, zmysluplne a tvorivo pretvárať interiér, napĺňať ho harmóniou a pozitívnou energiou. A to je podstata jeho poslania ako interiérového dizajnéra.

Prezentácia autora, v poradí tretia samostatná v Skalici, si kladie za cieľ predstaviť ho čo možno v najkomplexnejšej podobe.                         

                                                                                                         

Zdroj/Kontakt:

Dana Janáčková

Tel:: 034/6644230

zahorskemuzeum@zahorskemuzeum.sk

www.zahorskemuzeum.sk