3. 8. – Vernisáž výstavy VIKTORA FREŠA Od Tatier k Dunaju – v Tatranskej galérii na Hviezdoslavovej 12 v Poprade (Výstava potrvá do 16. 9. 2018)

3. 8. – Vernisáž výstavy VIKTORA FREŠA Od Tatier k Dunaju – v Tatranskej galérii na Hviezdoslavovej 12 v Poprade (Výstava potrvá do 16. 9. 2018)

Tatranská galéria v Poprade, Prešovský samosprávny kraja a autor pozývajú

na výstavu

VIKTOR FREŠO: Od Tatier k Dunaju

od 3. 8. 2018 do 16. 9. 2018

v Tatranskej galérii v Poprade na Hviezdoslavovej 12 v Poprade

Viktor Frešo: Armáda. Foto: archív TG v Poprade

Kurátor výstavy: PhDr. Vladimír Beskid                           

 

Vernisáž výstavy: v piatok 3. augusta 2018 o 17.00 hod.

***

Výstavný projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

***

Súčasťou vernisáže bude

Hudobné vystúpenie VENI30 [6] | CaveSongs

Branislav Dugovič – klarinet | Michal Matejka – elektrická gitara | Milan Osadský – akordeón | Daniel Matej – laptop, elektrosluch, live-elektronika, objekty, umelecké vedenie

Legendárny súbor súčasnej hudby v tomto roku oslavuje 30. narodeniny sériou koncertov po Slovensku. Do Tatranskej galérie zavíta s podmanivým mixom elektronickej a akustickej hudby z dielne Milana Adamčiaka, NirmaliFenn, Daniela Mateja a PedraRebella.

Koncert sa koná v rámci projektu Nová hudba v Tatranskej galérii, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Hudobný fond.

 

***

Tatranská galéria v Poprade v rámci svojej výstavnej dramaturgie prezentovať popredné osobnosti slovenskej scény prináša prvú prierezovú výstavu intermediálneho umelca VIKTORA FREŠA (*1974), ktorý patrí k neprehliadnuteľným postávam na českej a slovenskej výtvarnej scéne. Po absolvovaní pražskej AVU (2005) sa stáva výrazným predstaviteľom nastupujúcej generácie a čoskoro sa etabloval aj v širšom stredoeurópskom kontexte.

Individuálna výstava Viktora Freša prináša jeho aktuálne výtvarné myslenie. Teda koncentruje sa predovšetkým na jeho materiálne kľúčové sochárske práce – prvýkrát ukázané v takom rozsahu a premenách. Práve spojenie post-konceptuálnych a punkových prístupov vytvárajú osobitú poetiku jeho umenia surových gest. Jednak je tu pritom jednoduchá jasná idea, riadený proces a minimalistická forma (kocka, rampa, konštrukcia) a jednak kontra v podobe rebélie, radikálneho gesta, rezu a prekračovania hraníc (textové odkazy, sprejové škrtance, expresívne gestá, deštrukcia formy a pod.) Na jednej strane teda stojí racionálny koncept, analýza a jasná materiálová artikulácia, na strane druhej spontánnosť, „výtržnícka“ rezkosť nahnevaného muža, ale aj hravosť a ľahkosť podania. Práve istá zrážka materiálov a provokatívne gesto vytvára charakteristické Frešove vizuálne rozhranie. S istou dávkou irónie, vtipu a potrebného dištancu Frešo vytvára celý rad nefunkčných objektov, novotvarov a kolíznych situácií. Ide o hraničnú formu sochy a jej akceptovateľnosti: post-minimalistická forma a obsahová vyprázdnenosť s fragmentmi readymade. V poslednom období sa autor čoraz viac zaoberá tvorbou 3D novotvarov, ktoré reflektujú a artikulujú domáci meštiansky vkus, estetiku DIY, gýčovú kultúru a celkové dedičstvo východnej Európy. Frešo prezentuje sériu veľkorysých elementárnych objektov, v ktorých ide o hybridné spájanie prostých materiálov a kultúrnych kontextov: kombinácia hrdzavého železa a lesklej hliníkovej konštrukcie, sklenené tabule s gýčovými kvetinovými vzormi na palete, hybridné gitary a pod.

Viktor Frešo tak naďalej potvrdzuje svoju rolu intermediálneho umelca, ktorý vie naformátovať silné vizuálne prostredie s vysokým napätím. Jeho platformou však stále zostávajú ele-mentálne gestá, konceptuálna irónia a oslobodzujúce smARTové hry....

 

(Zdroj: TS, TG, e-mail z 23. 7. 2018)