29. 3. – František Bohunický: Deforma – v Galérii Jána Koniarka v Trnave (výstava potrvá do 26. 4. 2018)

29. 3. – František Bohunický: Deforma – v Galérii Jána Koniarka v Trnave (výstava potrvá do 26. 4. 2018)

Galéria Jána Koniarka v Trnave pozýva

na otvorenie výstavy

František Bohunický: Deforma

vo štvrtok 29. marca 2018 o 18.00 hod.

v Galérii Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnave.

 

Kurátor: Filip Krutek

Trvanie výstavy: od 29. marca do 26. apríla 2018

 

***
Viac o výstave »

***
Výstavný projekt s názvom Deforma je v poradí druhou samostatnou výstavou bratislavského sochára mladej generácie Františka Bohunického, ktorého tvorba sa pohybuje od figurálnych objektov v bronze, geometrických konfigurácií, až po interaktívne objekty. Po obsahovej stránke rozvíja naratívnu rovinu budovanú na báze osobnej mytológie.
Názov výstavy nevychádza výlučne z formálneho opisu diel, ale predovšetkým definuje tvorivý prístup, ktorý je pre autora charakteristický od roku 2011. V tom čase začala spoločná aktivita sochára Františka Bohunického a grafika Mareka Saba, ktorou reagovali predovšetkým na chátrajúci a nepoužívaný mestský mobiliár. Na ten nazerali ako na pamätník jeho bývalej funkcie, pričom novým kontrastným náterom alebo pridaním invazívnych foriem sprítomnili jeho pôvodný význam (napr. aktivity PINKFORMA – ružové nátery opotrebovaného mestského mobiliáru, DEFARMA – označovanie autobusových zastávok štylizovanými zvieratami alebo DEADFARMA – symbolické pochovávanie zvierat z predošlej aktivity farebnou značkou na chodníku).
V prípade výstavy v synagóge sa tento prístup aktualizuje, pričom relevantná je aj etymológia pojmu deforma. Predpona de- je latinskou predponou vo význame od-, z-, alebo opak, resp. protiklad. Forma predstavuje tvar, alebo podobu. Takýto analytický prístup, pri ktorom je základná forma / idea pretvorená do konfigurácie menších foriem ako nositeľov významov sa stal východiskom pre väčšinu vystavených diel.
Pre priestor synagógy autor pripravil aj niekoľko nových diel (bronzové objekty a silikónové busty), v ktorých kulminuje jeho záujem o zmenu vnímania umeleckých podnetov pod prizmou rodičovstva, reflexie a hľadania "správnych" výchovných metód svojich detí, ako aj otázky sexu a telesnosti. Koncepcia výstavy bude doplnená aj o diela z "kuchyne" autora (štúdie ku konkrétnym objektom a interaktívne geometrické de - formy), ktoré reflektujú pozadie tvorivého procesu.

Filip Krutek

***

Kontakt/infomácie:

Jan Koniarek Gallery in Trnava
Zelený kríček 3, Trnava, Slovenská republika
91701, Trnava, Slovakia

E-mail: pr@gjk.sk