28. 9. – Rendezvous pod schodmi (20) s Eduardom a Jurajom MATÁKOVCAMI – v Mestskej knižnici v Ružomberku

28. 9. – Rendezvous pod schodmi (20) s Eduardom a  Jurajom MATÁKOVCAMI – v Mestskej knižnici v Ružomberku

Literárny  klub ružomberských spisovateľov, Spolok slovenských spisovateľov – KO Žilina, Mestská knižnica v Ružomberku
pozývajú na

Rendezvous pod schodmi (20)

vo štvrtok 28. septembra 2017 o 16.00 hod.
v Mestskej knižnici v Ružomberku
.

Hostia večera:

Ing. Eduard  MATÁK

(Liptovský Mikuláš),

spisovateľ, publicista, kultúrny organizátor, dlhoročný  predseda
Spolku geodetov a kartografov Slovenska a podpredseda
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
a

akad. sochár Juraj MATÁK

(Ružomberok),

reštaurátor, výtvarník, publicista, člen Komory reštaurátorov Slovenska a laureát Ceny Fra Angelica 2017

Bratov Matákovcov predstavia: riaditeľka Mestskej knižnice v Ružoberku Ing. Tatiana Babincová  a spisovateľ Ing. Radislav Kendera, PhD.