27. 5. – Slávnostné popoludnie k sviatku Najsvätejšej Trojice + Výstava plagátov TRINITAS 30 – v Bratislave

27. 5. – Slávnostné popoludnie k sviatku Najsvätejšej Trojice + Výstava plagátov TRINITAS 30 – v Bratislave

Program podujatia:

Plagát výstavy: