27. – 29. 11. – Ako vzniká divadlo poézie – tvorivý víkend NOC – na VŠMU v Bratislave

27. – 29. 11. – Ako vzniká divadlo poézie – tvorivý víkend NOC – na VŠMU v Bratislave

Národné osvetové centrum pripravuje tvorivý víkend divadla poézie v dňoch 27. – 29. 11. 2015 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Vstúpte do tvorivého procesu a vyskúšajte si, ako môže vznikať divadlo poézie; na pracovnom trojdňovom stretnutí budete vítaní. A ak viete o ľuďoch, ktorí by mali záujem o divadlo poézie, odovzdajte, prosím, informácie aj ďalej. Počet miest je obmedzený, preto, ak máte záujem, neváhajte.

 

Kontakt:

Mgr. Jaroslava Čajková, odborná pracovníčka pre umelecký prednes a divadelné umenie

Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava 1

Tel.: 02/2047 1249, jaroslava.cajkova@nocka.sk

 

Prihlášku si stiahnete: <TU>.

 

Ako vzniká divadlo poézie

Divadlo poézie má značnú tradíciu na Slovensku, obohacuje rovnako oblasť divadla i umeleckého prednesu, je v záujme amatérskej tvorby, celej divadelnej i nedivadelnej kultúry tento žáner podporovať.

Tvorivý seminár poskytne tvorcom divadiel poézie teoretické poznatky aj praktické skúsenosti z procesu vzniku a formovania inscenácie vo všetkých jej zložkách – textovej, zvukovej, pohybovej, výtvarnej. Zážitky a skúsenosti účastníci využijú vo svojich súboroch.

Cieľová skupina – pedagógovia základných umeleckých škôl, pracovníci centier voľného času, vybraní pedagógovia základných a stredných škôl, vedúci divadelných súborov, recitátori a všetci záujemcovia o divadlo poézie.

Literárno-tematický okruh: štúrovská poézia

Poézia štúrovských básnikov stála pri začiatkoch spisovnej slovenčiny, no básnický duch najmä Janka Kráľa, ale aj Andreja Sládkoviča či Jána Botta prekračoval svoju dobu. Preskúmajme spoločne klasické verše a modernú obraznosť slovenských básnikov, hľadajme v nich city a ideály mladých ľudí minulosti aj dneška.

Ktorý z nás nezatúžil po sile a slobodnom lete orla? Ktorá z nás nesnívala o obdive a zvečnení v básni?

 

Obsah seminára:

1. Východiská existencie a formovanie divadla poézie

2. Tvorba scenára v divadle poézie

3. Zvuk, slovo a hudba v divadle poézie

4. Pohyb a choreografia v divadle poézie

5. Obraz, výtvarnosť a scénografia v divadle poézie

 

Lektori:

Mgr. Peter Janků, PhD.

Mgr. art. Marek Piaček, ArtD.

Mgr. art. Michaela Motlochová, ArtD.

PhDr. Hela Čertíková

Mgr. Jaroslava Čajková

 

Hlavný organizátor:

Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava 1

 

Miesto:

Vysoká škola múzických umení, Zochova 1, Bratislava

           

Termín:

27. – 29. novembra 2015

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Piatok, 27. 11. 2015

14:00 – 15:00 Príchod účastníkov a organizačné pokyny

15:00 – 18:30 Úvod a I. blok tvorivého seminára

Štúrovská poézia – témy a idey, výber a interpretácia básní

18:30 – 19:30 Večerná prestávka

19:30 – 21:00 Interpretácie poézie

 

Sobota, 28. 11. 2015

9:00 – 12:30 II. blok tvorivého seminára

Tvorba a kompozícia scenára

Slovo – význam – zvuk – významové interpretácie

12:30 – 14:00 Obedňajšia prestávka

 

14:00 – 18:00 III. blok tvorivého seminára

Slovo − zvuk – hudba – výrazové, zvukové a hudobné interpretácie

18:00 – 19:00 Večerná prestávka                    

19:00 – 21:00 Vizuálnosť, výtvarnosť a scénografia divadla poézie

 

Nedeľa, 29. 11. 2015

9:00 – 12:30 IV. blok tvorivého seminára         

Pohyb a choreografia v divadle poézie

Tvorba inscenácie/í

12:30 – 14:00 Obedňajšia prestávka

14:00 – 15:30  Tvorba inscenácie/í

15:30 Záverečná prezentácia

16:00 – 17:00 Zhodnotenie seminára

 

(Zdroj: Tvorivá dielňa divadla poézie, e-mail jaroslava.cajkova@nocka.sk, z 3. 11. 2015)