25. 5. – Odovzdávanie Ceny Jána Hollého – v Zichyho paláci v Bratislave

25. 5. – Odovzdávanie Ceny Jána Hollého – v Zichyho paláci v Bratislave

Sekcia pre umelecký preklad a výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad Literárneho fondu pozývajú

na slávnostné odovzdávanie Ceny Jána Hollého za umelecký preklad

a Ceny Mateja Bela za odborný preklad za rok 2016

v utorok  23. 5. 2017 o 10.00 hod. v Zichyho paláci na Ventúrskej 9 v Bratislave.

 

Program podujatia a zoznam ocenených

 

Kontakt/informácie:

PhDr. Anna Bédiová

Tel. 02/32 28 26 23, e-mail: bediova@litfond.sk

 

(Zdroj: LT, e-mail z 15. 5. 2017)


 

()Zdroj