24. 6. – Pásmo poézie DUNAJSKÉ ELÉGIE – v Letnej čitárni U červeného raka v Bratislave

24. 6. – Pásmo poézie DUNAJSKÉ ELÉGIE – v Letnej čitárni U červeného raka v Bratislave

Spolok slovenských spisovateľov v súčinnosti so Združením spisovateľov Srbska

pozýva

na pásmo poézie vzťahujúcej sa k Dunaju

DUNAJSKÉ ELÉGIE

v piatok 24. 6. 2016 o 18.00 hod. v Letnej čitárni U červeného raka na Michalskej 26 v Bratislave.

*

V autorskom podaní zaznejú verše slovenských, srbských, chorvátskych, bulharských a ďalších básnikov, účastníkov medzinárodného kolokvia k príprave viacjazyčnej antológie poézie o Dunaji.

Program sa realizuje s podporou Fondu na podporu umenia.