24. 3. – Vernisáž výstavy Divadelného ústavu Jozef Miloslav Hurban a Ľudovít Štúr na javiskách slovenských divadiel – v Záhorskom múzeu v Skalici – (výstava potrvá do 21. 4. 2017)

24. 3. – Vernisáž výstavy Divadelného ústavu Jozef Miloslav Hurban a Ľudovít Štúr na javiskách slovenských divadiel – v Záhorskom múzeu v Skalici – (výstava potrvá do 21. 4. 2017)

Divadelný ústav, Záhorské múzeum v Skalici a Trnavský samosprávny kraj pozývajú

na vernisáž výstavy

Jozef Miloslav Hurban a Ľudovít Štúr na javiskách slovenských divadiel

v piatok 24. marca 2017 o 16.00 hod. v priestoroch Záhorského múzea v Skalici.

Kurátorka výstavy: Mgr. Juliana Beňová

Kultúrny program: Roman Blaha, klavír

Prednes dramatického diela venovaného Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi

 

Výstava potrvá do 21. apríla 2017.

***

Výstava je reinštaláciou raritnej výstavy Divadelného ústavu Divadelná tvár Ľudovíta Štúra. Kľúčové tematické a obrazové časti výstavy boli prenesené do Skalice, aby prezentovali mnohoraké podoby Jozefa Miloslava Hurbana a Ľudovíta Štúra na slovenských javiskách.

Výstava odkryje ďalší z významov a historických odkazov národných dejateľov pre našu kultúru a odhalí ich rozmanité podoby na javiskách slovenských divadiel. Viaceré inscenácie s tematikou hurbanovcov a štúrovcov pripomínajú, že národní hrdinovia boli ľudia, ktorých život a dielo sú stále hodné scénického stvárnenia.

Unikátnu výstavu pripravil Divadelný ústav v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici pri príležitosti osláv dvojstého výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana.

Kontakt/informácie:

Mgr. art. Dušan Poliščák
PR manager
Divadelný ústav
Jakubovo námestie 12
813 57 Bratislava
Tel: 02 20487 603
Mobil: 0917 404 505
E-mail: dusan.poliscak@theatre.sk