24. 3. – Tvorivá dielňa k výstave malieb Jany Famanovej – Bethlenov dom, Banská Bystrica

24. 3. – Tvorivá dielňa k výstave malieb Jany Famanovej – Bethlenov dom, Banská Bystrica

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici pozýva na podujatie

Tvorivá dielňa k výstave malieb Jany Famanovej – V mojich záhradách

pre dospelých, študentov a rodiny s deťmi od 6 rokov

v sobotu 24. marca 2018 o 13.00 hod.

v Bethlenovom dome na Dolnej 8 v Banskej Bystrici.

Trvanie dielne do 16.00 hod.

Viac info:

Tvorivá dielňa k výstave J. Farmanovej:

https://bit.ly/2IGWSEX, www.facebook.com/events/2067428320154566/

***

Jana Farmanová – V mojich záhradách

Výstava diel z posledných rokov predstaví rôzne spôsoby narácie v tvorbe významnej slovenskej maliarky strednej generácie Jany Farmanovej, ktorej dominujú intímne témy ako rodina, “ženské rituály”, či dospievanie a premeny ženy. Najnovšej tvorbe dominuje prepojenie človeka a prírody, ktorá bola vždy v tvorbe v druhom pláne, najmä však témy premeny, rastu a zániku, ktoré sú reprezentované motívmi záhrady, rastlín, stromov a mora.

Na tvorivej dielni sa vo vlastnej tvorivej činnosti oboznámime s tvorbou samotnej autorky. Prostredníctvom rôznorodých činností ako maľovanie, animačné etudy, vypĺňanie pracovných listov budeme nachádzať ženské a prírodné motívy, skúmať ich tvarové varianty. Následne nachádzať ich vnútorné, obsahové významy, symboliku, vzájomné súvislosti a možnosti ich prepojenia.

 

***

 

V prípade záujmu sa prosím objednajte vopred na tel. č: 048/4701624, 048/4701615 alebo mailom                                       na edukacne@ssgbb.sk do piatka 23.3.2018 do 12.00 hod.

Kontaktné osoby: Mgr. Jana Gamcová, Mgr. Martina Martincová

Tvorivá dielňa je vhodná pre dospelých, študentov a rodiny s deťmi od 6 rokov.

Vstupné: 3 € dospelí / 1,50 € deti, žiaci, dôchodcovia / ZŤP zdarma

 

Foto: archív SSG BB

---

Kontakt/informácie:

Zuzana Medzihorská, PR manažérka
Stredoslovenská galéria, Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica
e-mail: p.r.manager@ssgbb.sk
Tel.: 048/470 16 13, mobil: 0907 592 947

---

(Zdroj: SSg BB, e-mail z 22. 3. 2018)