23. – 27. 10. – Bezplatné kurzy práce s počítačom pre začiatočníkov – SENIOROV – v Bratislave

23. – 27. 10. – Bezplatné kurzy práce s počítačom pre začiatočníkov – SENIOROV – v Bratislave

Mestská knižnica v Bratislave

pozýva SENIOROV (v rámci Seniorfestu 2017)

na bezplatné kurzy práce s počítačom pre začiatočníkov

v termíne 23. – 27. októbra 8.30 - 10.30 hod.

Kurz sa koná na Laurinskej 5, kde sa treba aj vopred nahlásiť.

 

Tréning pamäti – ukážka, ako si treba precvičovať a posilňovať pamäť.

 

Kontakt:

02/544 31 316 , vypozicky.krasna@mestskakniznica.sk

Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5

 

(Zdroj: MKB, e-mail z 2. 10. 2017)