21. 3. – Prednáška – Jana Štefánia Kuzmová, slovenská poetka, členka SSS o poézii, prežívaní a tvorení metafory – FF UKF v Nitre

21. 3. –  Prednáška – Jana Štefánia Kuzmová, slovenská poetka, členka SSS o poézii, prežívaní a tvorení metafory – FF UKF v Nitre

NA SLOVÍČKO O SLOVE

Nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov a Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre

VÁS POZÝVAJÚ

na prednášku spojenú s workshopom

Poézia – asociácie – logos

Jana Štefánia Kuzmová – slovenská poetka, členka Spolku slovenských spisovateľov o poézii, prežívaní a tvorení metafory

v utorok 21. marca 2017 o 13.00 hod. FF UKF Štefánikova, miestnosť č. 129. Nitra.

Garant podujatia: doc. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.