20. 5. – Medzinárodné stretnutiw EXPEDÍCIE 2017 – na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

20. 5. – Medzinárodné stretnutiw EXPEDÍCIE 2017 – na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

Klub slovenských turistov a OZ Karpaty pozývajú

na 31. ročník medzinárodného stretnutia expedičných turistov a netradičných cestovateľov

EXPEDÍCIE 2017

sobotu 20. mája 2017 od 10.00 do 19.00 hod.

na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v areáli Mlynskej doliny v Bratislave.

***

Na podujatí bude dvanásť prednášateľov na širokom plátne prezentovať vydarené podujatia z nenarušených alebo málo narušených oblastí, ktorým sa spravidla vyhýbajú masmédiá a cestovný ruch.

Na podujatí sa bude uvádzať do života päť kníh. Jedna je už dávno von a ďalšie štyri sa práve tlačia.

***

Vstup je voľný.

***

Program stretnutia EXPEDÍCIE 2017 20. 5. 2017

 

Informácie:

Svetozár Krno, predseda Komisie pre expedičnú turistiku pri sekcii PT Klubu slovenských turistov

karpaty84@gmail.com

www.expedicie.estranky.sk

 

(Zdroj: S. Krno, e-mail zo 7. 5. 2017)