19. 10. – Prednáška Garetha Whitea O aplikovaných formách divadla – v Divadle Lab v Bratislave

19. 10. – Prednáška Garetha Whitea O aplikovaných formách divadla – v Divadle Lab v Bratislave

Divadelný ústav a Vysoká škola múzických umení vás pozývajú

na prednášku Garetha Whitea O aplikovaných formách divadla

v piatok 19. 10. 2018 o 13.00 hod. v Divadle Lab na Svoradovej ulici č. 4 v Bratislave.

Podujatie je simultánne tlmočené.

***

Gareth White sa vo svojom výskume sústredí na otázky spolu­účasti a estetiky. Ako pedagóg a divadelný režisér sa špecializuje na partici­pačné postupy. Vyučuje najmä v bakalárskom programe Dráma, aplikované divadlo a vzdelávanie (DATE) a zároveň sa zúčastňuje na magisterských a doktorandských programoch.

V roku 2018 vydal Divadelný ústav v Bratislave dvojjazyčnú publikáciu Súčasná dráma a performatívny priestor: od textu po imerzné divadlo/Contem­porary Drama and Performative Space: from Playwriting to Immersive Theatre, v ktorej Gareth White publikoval štúdiu Mnohoraké priestory imerzného divadla/The Multiple Spaces of Immer­sive Theatre.

 

---

Kontakt/informácie:
Mgr. art. Dušan Poliščák, PR manager
Divadelný ústav
Jakubovo námestie 12
813 57 Bratislava, Slovakia
Tel: 02 20487 603, mobil: 0917 404 505
E-mail: dusan.poliscak@theatre.sk