18. 2. – Premiéra inscenácie ŤAPÁKOVCI – B. S. Timrava, O. Šulaj – v Divadle Jána Palárika v Trnave

18. 2. – Premiéra inscenácie ŤAPÁKOVCI – B. S. Timrava, O. Šulaj – v Divadle Jána Palárika v Trnave

Divadlo Jána Palárika v Trnave pozýva

na premiéru inscenácie

Božena Slančíková Timrava, Opnrej Šulaj: ŤAPÁKOVCI

v sobotu 18. februára 2017 v Divadle Jána Palárika v Trnave.

ÚPRAVA: Matúš Bachynec, Lucia Mihálová. DRAMATURGIA: Lucia Mihálová.
SCÉNA: Ján Husár. KOSTÝMY: Peter Čanecký. HUDBA: Daniel Fischer.
SVETELNÝ DIZAJN: Juraj Jakabčin
RÉŽIA: Matúš Bachynec
 
ÚČINKUJÚ:
Tomáš Vravník, Kristína Tóthová, Martin Križan, Ingrida Baginová a.h., Miroslav Beňuš,
Silvia Holečková, Marta Maťová a.h., Martin Kochan a.h., Jozef Bujdák, Petra Blesáková,
Vladimír Jedľovský, Tatiana Kulíšková.

***

Divadlo Jána Palárika uvedie v sobotu  18. februára 2017
premiéru inscenácie ŤAPÁKOVCI – B. S. Timrava, O. Šulaj
S ohromnou dávkou odvahy a originality vstúpila do literatúry obdobia neskorého realizmu Božena Slančíková Timrava. Ideovo-estetické modely vtedajších uznávaných autorov Svetozára Hurbana Vajanského a Martina Kukučína odmietla a vydala sa novou, vlastnou cestou.
Timravin život plynul na dvoch miestach, v novohradských dedinách – v Polichne a Ábelovej, nikdy sa nevydala, nemala vyššie vzdelanie ani dlhodobé zamestnanie. Jednotvárny až fádny život Timravy má len málo spoločné s vypätým a pulzujúcim svetom z jej literárneho diela.
Novela Ťapákovci bola publikovaná v časopise Živena v roku 1914. Pokladá sa za jedno z vrcholových diel slovenského realizmu. Timravin výnimočný pozorovací talent i spoločenská kritika sa tu prejavujú s ohromnou dávkou irónie a humoru. Ťapákovci žijú desiati v jednej izbe – nikomu to neprekáža, lebo aj ich predkovia tak žili. Večne vysedávajú alebo postávajú so zadumanými výrazmi, no nikdy sa neprinútia do zmysluplnej roboty. Vďaka svojej ľahostajnosti a nečinnosti sa dostávajú do konfliktu s Iľou, ženou najstaršieho brata Paľa, ktorá sa snaží „prebrať“ Ťapákovskú rodinu k činorodosti. Ťapákovci sa stali synonymom nedvižnosti, lenivosti a pohodlnosti. Avšak v prvom rade sú kritikou slovenskej konzervatívnosti a urputného odmietania nových vplyvov a zmien k lepšiemu, kvalitnejšiemu životu.
Divadelnú adaptáciu Timravinej novely napísal slovenský scenárista, režisér a dramatik Ondrej Šulaj. Pomocou mnohých detailov citlivo dokreslil jednotlivé charaktery v Ťapákovskej rodine a vytvoril tak ďalšie a ďalšie odtiene ťapákovskej „duše“. Hoci sa Šulaj verne pridŕžal literárnej predlohy, vniesol do svojej dramatizácie mnoho aktuálnych tém a upravil Timravin archaický jazyk bližšie k súčasnému hovorovému. Ťapákovci na doskách Divadla Jána Palárika sú teda pretavením slovenskej klasiky cez optiku súčasnosti. Konflikt zatrpknutej tradície a potreby zmeny je rovnako výpovednou témou i dnes. 
            Čerstvý absolvent divadelnej réžie na VŠMU Matúš Bachynec vytvoril originálny pohľad na slovenskú dedinu a podáva nám výnimočnosť Timravinho diela v celej svojej pestrosti, humore, irónii, za ktorými sa však skrývajú malé osobné tragédie obyčajných ľudí, ktoré sú aj po sto rokoch rovnako pravdivé a živé.