18. 10. – Uvedenie kníh TATIANY JAGLOVEJ a KRISTIÁNA STRAKU do života – v Zičiho paláci v Bratislave

18. 10. – Uvedenie kníh TATIANY JAGLOVEJ a KRISTIÁNA STRAKU do života – v Zičiho paláci v Bratislave

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto a autori pozývajú

na uvedenie kníh do života

Tatiana Jaglová: Medúza na prvom poschodí

Kristián Straka: Humanizmus na plytčine

vo štvrtok 18. októbra 2018 o 18.00 hod. v Zičiho paláci na Ventúrskej 9 v Bratislave

***

Hudobný vstup: Eva Govolková, gitara a spev, Anna Repková, hudba a spev

***

Stretnutia sa koná pod záštitou  Radoslava Ševčíka, starostu MČ Bratislava-Staré Mesto a Janky Špankovej, vicestarostky MČ Bratislava-Staré Mesto

Účasť o. i. prisľúbili Roman Michelko, riaditeľ Vydavateľstva SSS, s. r. o., a Albert Marenčin, vydavateľ