18. 1. – Otvorenie výstavy TALIANSKA GRAFIKA Z DARU DANICE A ERNESTA ZMETÁKOVCOV (výstava portvá do 18. 3. 2018)

 18. 1. – Otvorenie výstavy TALIANSKA GRAFIKA Z DARU DANICE A ERNESTA ZMETÁKOVCOV (výstava portvá do 18. 3. 2018)

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, Nitriansky samosprávny kraj pozývajú

na otvorenie výstavy

TALIANSKA GRAFIKA Z DARU DANICE A ERNESTA ZMETÁKOVCOV

vo štvrtok 18. januára 2018 o 17.00 hod.

v Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, Björnsonova 1.

Kurátor výstavy: Martin Šugár

Trvanie: 18. 1. 2018 – 18. 3. 2018

***

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch spravuje vo svojom fonde okrem malieb aj početné grafické diela z daru Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej. V minulosti ich predstavila na ôsmich výstavách. Tá pripravovaná sa sústredí na diela talianskych majstrov. Predstaví výber viac ako 60 diel najmä zo 17. a 18. storočia, no tie najstaršie pochádzajú až zo začiatku 16. storočia a sú dielom Jacopa de Barbari (nar. 1460 – 1470 v Benátkach – zom. pred júnom1516 v Mechelene vo Flámsku).
Výnimočnou je kolekcia 24 grafických listov od Alessandra a Giovanniho Teminiovcov, ktorí boli činní v polovici 17. storočia a pracovali pre vydavateľskú rodinu Remondiniovcov v Bassano del Grappy neďaleko Benátok. Aj keď niektoré z nich sú známe z predchádzajúcich výstavných podujatí, vôbec po prvý raz sa prezentuje kompletná kolekcia dvanástich listov kalendára od Alessandra Teminiho. Tie galéria s podporou sponzorov – po 370 rokoch – vydala ako nástenný kalendár na rok 2018.
Ďalej možno upozorniť na Alegóriu ľudského života od Giorgia Ghisiho (okolo 1520 – 1582), z mladších autorov zas na krajiny od Luigiho Radosa (1773 – 1840) alebo Bernardina Rulliho (okolo 1710 – 1780). Z ostatných exponátov treba spomenúť mimoriadne pôsobivé práce Marcantonia Raimondiho (okolo 1470/1482–1534), Giovanniho Benedetta Castiglioneho (1609 – 1664), Giovanniho Battistu Volpata (1740 – 1803), Bartolomea Pinelliho (1781 – 1835) a iných. Výstava potrvá do 18. marca 2018. Pozývame tiež na dve komentované prehliadky s kurátorom, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 15. februára a vo štvrtok 15. marca 2018 so začiatkom vždy o 17.00 hod.
Vstup na komentované prehliadky je zadarmo.
Martin Šugár

***

Ernest Zmeták (1919 Nové Zámky – 2004 Bratislava) patrí k významným slovenským maliarom, ktorý svoje štúdium absolvoval na budapeštianskej akadémii výtvarných umení u Vilmosa Aba-Nováka, hoci pôvodne mal v roku 1938 nastúpiť na pražskú akadémiu. Do povedomia sa dostal aj ako zberateľ a znalec výtvarného umenia. Poslednou prehliadkou umelcovej tvorby a zberateľstva bola výstava Ernest Zmeták – posledný klasik, ktorá sa uskutočnila na pôde Slovenskej národnej galérie v Bratislave v roku 2011 a potom bola reinštalovaná v priestoroch domovskej galérie v Nových Zámkoch, ktorá uchováva podstatnú časť jeho pozostalosti.
Danica Zmetáková (1940 Bratislava) je historička a teoretička umenia, kurátorka početných výstav. Špecializuje sa na slovenskú a európsku kresbu a maľbu 19. storočia (Karol Ľudovit Libay, Maximilián Schurmann, F. C. von Scheidlin). Je autorkou, resp. spoluautorkou viacerých monografií slovenských výtvarných umelcov (Ernest Zmeták, Viliam Malík, Koloman Sokol, Ladislav Medňanský, František Reichentál, Jozef Kostka, Ján Želibský, Cyprián Majerník, M. A. Bazovský, Martin Benka, Ján Mudroch).
Martin Šugár (1974 Piešťany) je historik umenia a súdny znalec pre umelecké diela a starožitnosti. Štúdium absolvoval v Bratislave a Prahe. Pracoval ako kurátor zbierky starej kresby a grafiky v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Od roku 2016 sa ako historik umenia zaoberá dielami starého európskeho umenia v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch.

***

 

Kontak/informácie:

Mgr. Martina Bábinová

Galéria  umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Björnsonova 1, 940 56 Nové Zámky

Telefón: 035/6408440-1-2

Mobil: 0905 822 389

www.galerianz.eu