17. 12. – Mezivernisáž Márie Švarbové – Nové galerii v Prahe

17. 12. – Mezivernisáž Márie Švarbové – Nové galerii v Prahe

Nová galerie pozýva

na Mezivernisáž Márie Švarbové

v sobotu 17. decembra od 19.00 hod. v Nové galerii na adrese Balbínova 26, Praha 2.

***

Mezivernisáž sa bude konať v hornom priestore galérie,

v ostatných priestoroch sa bude dať navštíviť práve probiehajúca výstava Alfréda Symůnka. 

Mezivernisáž sa uskutoční za účasti oboch vystavujúcích autorov.

***