16. 3. – Pripamätúvanie 100. výročia narodenia Msgr. ThDr. Štefana Náhalku – v Bratislave

16. 3. – Pripamätúvanie 100. výročia narodenia Msgr. ThDr. Štefana Náhalku – v Bratislave

Slovenský ústav v Ríme, Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Ústav dejín kresťanstva a Libri Historiae, o. z. pozývajú na podujatie

Pripamätúvanie 100. výročia narodenia Msgr. ThDr. Štefana Náhalku, zakladateľa Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme

v deň jeho narodenín v stredu 16. marca 2016 v Bratislave:

Výročná svätá omša

o 16,30 hod. v Jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa na Františkánskom nám. 5

Liturgickému sláveniu predsedá J. E. msgr. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup

Jubilejná prednáška „Kňaz Štefan Náhalka, perla slovenského národa“

o 18,00 hod. v Aule Aloisianum (sídlo Teologickej fakulty TU) na Primaciálnom nám. (Kostolná 1)

Hovorí Jozef M. Rydlo, člen Slovenského ústavu