15. 4. – Slávnostné podujatie RYTIER A PEVEC VILIAM TURČÁNY

15. 4. – Slávnostné podujatie RYTIER A PEVEC VILIAM TURČÁNY

Obec Suchá nad Parnou, mesto Trnava, Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pozývajú

na slávnostné podujatie

RYTIER A PEVEC VILIAM TURČÁNY

pri príležitosti 90. výročia narodenia spisovateľa a prekladateľa

spojené s prezentáciou knihy

v nedeľu 15. apríla 2018 o 15.00 hod.

v Kultúrnom dome v Suchej nad Parnou.

 

***

Len hlásky tie, čo zladí do hlaholu

duch básnika – a duša v nich sa kochá –

hrou zvonivou čnieť budú na vek vekov.

Viliam Turčány

 

***

Program:

* Dychová hudba

* Báseň: Suchej nad Parnou

* Prezentácia knihy Gabriely Izakovičovej Spustovej

* Báseň: Viliam Turčány (bard)

* Pozdravy hostí

* Vystúpenie Suchovského speváckeho zboru

Účinkujú:

* Daniela Balážová

* Magda Izakovičová - violončelo

* Žiaci ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou

* Dychová hudba Suchovanka

* Gabriela Izakovičová Spustová

* Štefan Kuzma

* Suchovský spevácky zbor

Moderovanie:

* Pavol Tomašovič