14. 1. – PO STOPÁCH ĽUDOVÍTA ŠTÚRA V MODRE

14. 1. – PO STOPÁCH ĽUDOVÍTA ŠTÚRA V MODRE

Slovenské národné múzeum – Múzeum Ľudovíta Štúra, Modranská muzeálna spoločnosť a Modranský turistický spolok pozývajú na podujatie

PO STOPÁCH ĽUDOVÍTA ŠTÚRA V MODRE

v sobotu 14. januára 2017 v Modre.

 

Program:

10.00 – stretnutie pri hrobe Ľudovíta Štúra, turistická vychádzka k pamätníku na mieste zranenia Ľ. Štúra (Šnaudy)

13.00 – príchod do Múzea Ľ. Štúra, prehliadka múzea, občerstvenie

14.00 – premietanie zo spomienkových osláv k 200. výročiu narodenia a 160. výr. úmrtia Ľ. Štúra v Modre (január 2016)

*

Po príchode do Múzea Ľ. Štúra bude pripravené malé občerstvenie.

***

Zároveň pozývajú na slávnostné služby Božiepietnu spomienku pri príležitosti výročia úmrtia Ľudovíta Štúra a Karola Štúra

v nedeľu 15. januára 2017 o 9.30 hod.

 

Kontakt/informácie:

Mgr. Katarína Hýllová
kultúrno-propagačný manažér
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra
Modra, Štúrova 84, 900 01
tel.: 0336472765

www.snm.sk

 

(Zdroj SNM-MĽŠ, e-mail z 10. 1. 2017)