13. 3. – Výstava Majster slovenskej drámy: Stodolova dramatika na slovenských javiskách – v Slovenskom národnom divadle

13. 3. – Výstava Majster slovenskej drámy: Stodolova dramatika na slovenských javiskách – v Slovenskom národnom divadle

Divadelný ústav pozýva

na vernisáž výstavy

MAJSTER SLOVENSKEJ DRÁMY

Stodolova dramatika na slovenských javiskách

v utorok 13. marca 2018 o 17.00 hod.

vo foyeri Činohry Slovenského národného divadla na 3. poschodí.

Grafický návrh a realizácia: Viera Burešová.

Kurátor výstavy: Martin Timko

 

***

V marci tohto roku uplynie 130 rokov od narodenia Ivana Stodolu. Výstava Majster slovenskej drámy (Stodolova dramatika na slovenských javiskách) sa obsahovo koncentruje na významné Stodolove dramatické diela a ich inscenovanie v našich profesionálnych divadlách. Výstavu pripravil Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným divadlom.

Ivan Stodola ostáva v dejinách slovenskej drámy autorom spoločenskej komédie, taktiež spoluautorom slovenskej historickej drámy a tiež rozvíjal tradíciu hier z ľudového prostredia. Pre jeho tvorbu bola charakteristická vecnosť a prostota v konaní postáv, ktorá sa prenášala aj do ich vzťahov a postojov. Vnútornú inšpiráciu dramatik čerpal predovšetkým z kresťanských duchovných zdrojov. V jeho dramatike sa prejavovala vierou v ľudskú spravodlivosť a tiež v konečné víťazstvo pravdy. Niektoré jeho diela najmä Čaj u pána SenátoraJožko Púčik a jeho kariéra majú v slovenskom divadle bohatú inscenačnú tradíciu. K významným dramatikovým hrám patria tiež pastierska hra Bačova žena a historická hra Marína Havranová, ktoré viacerí profesionálni režiséri inscenovali naprieč slovenskými divadlami.

---

Kontakt/informácie:

Mgr. art. Dušan Poliščák, PR manager

Divadelný ústav

Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava

tel: 02 20487 603, 0917 404 505

E-mail: dusan.poliscak@theatre.sk