13. 2. – sviatok spolupatrónov Európy sv. CYRILA A METODA na Devíne – v Bratislave

13. 2. – sviatok spolupatrónov Európy sv. CYRILA A METODA na Devíne – v Bratislave

Hlaholská akadémia a Dom Matice slovenskej v Bratislave pozývajú  na sviatok svätých Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy pozývajú

na DEVÍN osláviť sviatok spolupatrónov Európy sv. CYRILA A METODA

v sobotu 13. februára 2016 v mestskej časti Bratislava-Devín

a zároveň si pripomenúť 1 130. výročie vyhnania slovenských cyrilometodských učeníkov,  ktoré sa odohralo vo februári roku 886


Kontakt

Ing. Marián Šuran
Radlinského 28, 811 07 Bratislava
mobil: 0905 182 574
E-mail: hlaholska.akademia@hlaholika.sk
www.geosgk.sk, e-mail: geosgk@gmail.com