13. – 18. 3. – Týždeň slovenských knižníc 2017 – Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

13. – 18.  3. – Týždeň slovenských knižníc 2017 – Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Program Týždňa slovenských knižníc 2017 v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

 

13. 3. – pondelok

Deň s Petrou Nagyovou-Džerengovou

Stretnutie čitateľov so spisovateľkou Petrou Nagyovou-Džerengovou. V spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov SR

10.00 hod. – čitáreň – pre deti

11.30 hod. – pobočka Tulipán – pre deti

17.00 hod. – čitáreň – pre dospelých

 

14. 3. – utorok

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE TSK

11.00 hod. – čitáreň

 

14. 3. – utorok

Piesne na teraz

Hlboké slovo z Hlbokého. Literárno-hudobná kompozícia k 200. výročiu narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. Účinkujú: Juraj Sarvaš a Mária Schlosserová – umelecké slovo, Danubius Octet Singers – spev, Daniel Simandl – dirigent.

11.00 hod. – čitáreň

 

14. 3. – utorok

SPOLOČNE TO ZVLÁDNEME

Informačná gramotnosť seniorov

od 9.00 – 11.00 hod. – verejný internet

 

14. 3. – utorok

Reggae a Bob Marley

Hudobno-slovné pásmo pre školy

12.35 hod. – hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidra-Trnavského 5, Trnava

 

15. 3. – streda

Literatúra bodka sk

Stretnutie s tvorcami knihy Literatúra bodka sk Petrom Balkom a Petrom Prokopcom

V spolupráci s Literárnym informačným centrom v Bratislave.

10.00 hod. – čitáreň Knižnice JF v Trnava

o 14.00 hod. – ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou

 

16. 3. – štvrtok

SPOLOČNE TO ZVLÁDNEME

Informačná gramotnosť seniorov

od 9.00 – 11.00 hod. – verejný internet

 

16. 3. – štvrtok

Reggae a Bob Marley

Hudobno-slovné pásmo pre školy

13.50 hod. – hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidra-Trnavského 5, Trnava

 

16. 3. – štvrtok

Deň ľudovej rozprávky

Literárna hodina o živote a tvorbe Pavla Dobšinského

10.00 hod. – oddelenie pre deti

 

16. 3. – štvrtok

O knihách filatelistických

Stretnutie členov Klubu mladých filatelistov

Hosť: Ján Mička

15.00 hod. – oddelenie pre deti

 

17. 3. – piatok

Vítanie jari

 Hudobno-slovné pásmo o jarných zvykoch a tradíciách

11.40 hod. – hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidra-Trnavského 5, Trnava

 

Počas Týždňa slovenských knižníc je vyhlásená amnestia na všetky pokuty za oneskorené vrátenie knihy. V uliciach mesta sa bude pohybovať knižničná hliadka, ktorá bude odmeňovať čítajúcich ľudí.

 

VSTUP NA VŠETKY PODUJATIA VOĽNÝ!

 

Kontakt:

Benjamína Jakubáčová

tel. 033/5511782

www.kniznicatrnava.sk

e-mail: kniznica@kniznicatrnava.sk; kniznicatrnava@zupa-tt.sk

 

***

Vyhlasovateľom tejto tradičnej propagačnej aktivity slovenských knižníc je Slovenská asociácia knižníc. Aj v tomto 18. ročníku bude hlavným mottom: Knižnice pre všetkých.

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave ako najväčšia verejná knižnica v trnavskom regióne sa môže pochváliť dobrými výsledkami za rok 2016. Registruje spolu 10 397 čitateľov, čo predstavuje 16,3 % z aktuálneho počtu obyvateľov mesta. Knižnicu navštevuje 2 322 detí do 15 rokov, čo je približne 26 % z počtu detí do 15 rokov v meste Trnava. Knižnicu v roku 2016 fyzicky navštívilo 102 064 návštevníkov, to znamená, že priemerná denná návštevnosť bola 408 návštevníkov. Návštevníci uskutočnili 274 169 výpožičiek, čo je 1 100 výpožičiek denne. Okrem toho webovú alebo FB stránku knižnice navštívilo 158 901 návštevníkov, čo je priemerne 636 virtuálnych návštevníkov denne.

V roku 2016 Knižnica JF v Trnave realizovala spolu 671 podujatí pre všetky vekové a záujmové skupiny. Boli to autorské besedy, literárne hodiny, hudobné hodiny, hodiny informačnej výchovy, rozličné literárne súťaže, komunitné aktivity, tréningy pamäte, školenia, voľnočasové aktivity pre deti a mládež. Pre obecných knihovníkov vydala dve čísla časopisu Knižničný spravodajca s aktuálnymi informáciami, pre deti a mladých čitateľov časopis Čaruška, tradičný Kalendár výročí osobností trnavského regiónu 2016, zborník Humor_zasináč.sk 2010 – 2015, výberová personálna bibliografia Ľubomír Feldek.

Záštitu nad podujatím prevzal Tibor Mikuš, predseda TTSK. Slávnostné otvorenie sa bude konať aj v duchu 90. výročia založenia knižnice. Uskutoční sa 14. marca 2017 o 11.00 hod. v čitárni. Účastníci si budú môcť vypočuť literárno-hudobnú kompozíciu k 200. výročiu narodenia Jozefa Miloslava Hurbana pod názvom Piesne na teraz. Účinkovať budú: Juraj Sarvaš a Mária Schlosserová – umelecké slovo, Danubius Octet Singers – spev, Daniel Simandl – dirigent.