12. – 20. 8. – Na významný medzinároný filmový festival v Sarajeve mieri delegácia slovenských filmových profesionálov

12. – 20. 8. – Na významný medzinároný filmový festival v Sarajeve mieri delegácia  slovenských filmových profesionálov

Na 22. medzinárodnom filmovom festivale Sarajevo bude Slovenská republika spolu s Českom hosťujúcou krajinou etablovanej koprodukčnej platformy CineLink. Zámerom prezentácie našej kinematografie a audiovízie je snaha preniknúť na filmový trh v  regióne, v ktorom máme zatiaľ neveľké zastúpenie. 22. MFF Sarajevo sa koná v termíne od 12. do 20. augusta 2016 a zúčastní sa ho bohatá delegácia slovenských filmových profesionálov.

MFF Sarajevo je najvýznamnejší filmový festival v regióne južnej a juhovýchodnej Európy s výrazným medzinárodným presahom. Charakterizuje ho kvalitná programová dramaturgia, rozvíjajúci sa filmový priemysel, vzdelávacie aktivity pre mladých filmárov a široká účasť renomovaných zahraničných expertov a hostí. Jeho súčasťou je aj koprodukčná platforma CineLink so zameraním na vývoj a propagáciu filmových profesionálov z regiónu smerom k zahraničnému prostrediu, ako aj na posilnenie vnútorných vzťahov a spolupráce v regióne.

V aktuálnom ročníku festivalu budú Slovensko a Česko hosťujúcimi krajinami koprodukčnej platformy CineLink. Počas podujatia v dňoch od 17. do 20. augusta v širokom rozsahu predstavia možnosti filmovej spolupráce s partnermi v regióne južnej a juhovýchodnej Európy. „Cieľom partnerstva je prezentácia a zviditeľnenie slovenského audiovizuálneho prostredia v rámci tohto medzinárodne etablovaného podujatia a vytvorenie užšej spolupráce s partnermi v regióne južnej a juhovýchodnej Európy, ako aj v širšom medzinárodnom kontexte. Slovenský filmový ústav, ktorý zabezpečuje koordináciu slovenskej účasti na podujatí, je dlhoročným partnerom MFF Sarajevo a projekt nadväzuje na našu doterajšiu spoluprácu,“ hovorí Alexandra Strelková, riaditeľka Národného kinematografického centra SFÚ. Na sarajevskom CineLinku sa v predchádzajúcich rokoch ako partnerské krajiny predstavili Francúzsko, Poľsko, Švajčiarsko, Švédsko či Veľká Británia. „Projekt spolupráce s partnerskými krajinami nám pomáha budovať kontakty s profesionálnymi kolegami zo všetkých kútov Európy a prináša vzácne možnosti spolupráce, nové impulzy a idey. Sme veľmi radi, že tento rok privítame práve slovenských a českých filmových profesionálov,“ dodáva Amra Bakšić Čamo, manažérka platformy CineLink.

Na podujatí budú slovenské audiovizuálne prostredie reprezentovať slovenskí filmoví producenti, zástupcovia televíznych vysielateľov a filmovej distribúcie i filmoví kritici. Reprezentatívny výber slovenských filmových profesionálov ako účastníkov hosťovskej delegácie realizoval Slovenský filmový ústav (SFÚ) v úzkej spolupráci s organizátormi. V Sarajeve sa predstavia producent a režisér Marko Škop (ARTILERIA), producent Peter Badač (BFilm), Katarína Krnáčová (Silverart), Jakub Viktorín (nutprodukcia a Visegrad Film Forum) či Juraj a Danuta Krasnohorskí (Artichoke), ktorí odprezentujú aj koprodukčný krátky animovaný film Superbia maďarskej režisérky Lucy Tóth, vo svetovej premiére uvedený na tohtoročnom 69. MFF Cannes v súťažnej sekcii Týždeň kritiky. Medzi hosťami CineLinku za Slovensko budú aj zástupcovia televíznych vysielateľov (RTVS, Markíza), nezávislej artovej distribučnej spoločnosti Filmtopia a tiež filmová teoretička a odborníčka na slovenskú a balkánsku kinematografiu Jana Dudková. Do programu festivalu je popri súťažnom uvedení filmu Superbia zaradený aj česko-slovensko-bulharský film Ani ve snu! režiséra Petra Oukropca, ktorý bude uvedený v sekcii Teen Arena.

Prezentáciu Slovenskej republiky na platforme a koprodukčnom trhu CineLink pri 22. MFF Sarajevo zabezpečuje Slovenský filmový ústav (SFÚ), partnerom prezentácie je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí – Zastupiteľský úrad SR v Bosne a Hercegovine. Partnerom českej prezentácie na podujatí je České filmové centrum / NFA Praha.

Viac informácií nájdete na: www.sff.ba (22. MFF Sarajevo) a https://www.sff.ba/en/page/industry (platforma CineLink).

*

Kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 42, simona.notova@sfu.sk

(Zdroj: e-mail, Slovenský filmový ústav, z 8. 8. 2016)