12. 10. – Prednáška bývalého francúzskeho veľvyslanca na Slovensku – vo Francúzskom inštitúte v Bratislave

12. 10. – Prednáška bývalého francúzskeho veľvyslanca na Slovensku – vo Francúzskom inštitúte v Bratislave

Francúzsky inštitút na Slovensku pozýva na prednášku bývalého francúzskeho veľvyslanca na Slovensku pána Henryho Cunyho v podnelok 12. októbra 2015 o 18. hod. v Galérii Francúzskeho inštitútu. Prednáška Conférence Henry Cuny sa uskutoční vo francúzštine

Pri príležitosti vydania jeho posledného diela vo Francúzsku L’hiver nous demandera ce qu’on a fait l’été (Zima sa nás opýta, čo sme robili v lete) a zároveň krstu tejto knihy na Slovensku, bude mať pán Henry Cuny prednášku, ktorá prezradí niečo viac o románe, ktorého sa celý dej odohráva na Slovensku a opisuje sedem desaťročí jeho histórie, od druhej svetovej vojny, až po dnešok. Autor predstaví  svoje osobné spomienky na roky strávené na Slovensku, kde pôsobil ako francúzsky veľvyslanec v rokoch 2007 až 2010.

 

Kontakt:
Francúzsky inštitút na Slovensku – Institut Français de Slovaquie
Sedlárska 7, 812 83 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 59 34 77 77
Www: institutfrancais.sk
Email: institutfrancais@institutfrancais.sk