Dcember – Výstava ŽOVINEC BROS: DOKEDY? – v Považskej galérii v Žiline (od 10. 12. 2015 do JANUÁRA 2016)

Dcember – Výstava ŽOVINEC BROS: DOKEDY? – v Považskej galérii v Žiline (od 10. 12. 2015 do JANUÁRA 2016)

Považská galéria umenia v Žiline pozýva na výstavu ŽOVINEC BROS: DOKEDY? od štvrtka 10. 12. 2015 do januára 2016 vo výstavnej sieni na 1. poschodí.

Kurátorka: Kristína Hermanová

Tvorba mladej umeleckej dvojice – bratov Jozefa a Martina Žovincovcov je sústredená na reflexiu vzťahu medzi človekom a jeho prostredím a ich vzájomnej interakcie. Podľa momentálnej nálady tvorcov a naliehavosti konkrétnej témy sa ich práce pohybujú na stupnici všeobecne poňatých výpovedí až po veľmi osobné a intímne; od expresívnych, angažovaných a spoločensko-kritických až po hravé, vytvorené v najrôznejších médiách od kresby, cez videá, inštalácie až po happening. Koncepcia ich spoločnej pripravovanej výstavy sa spôsobom im vlastným zameriava na interpretáciu pojmu „domov“. Jozef Žovinec je absolventom Akadémie umení v Banskej Bystrici, Martin Žovinec Vysokej školy múzických umení (FTF) v Bratislave. Po štúdiu sa ich umelecké programy opäť spojili, a až doteraz tvoria dvojicu, pracujú spoločne a svoje diela uvádzajú pod spoločným autorstvom Žovinec Bros.

Zdroj: Považská galéria umenia v Žiline