10. 3. – 27. 3. – Výstava CE∙ZA∙AR 2015 – v Bethlenovom dome v Banskej Bystrici

10. 3. – 27. 3. – Výstava CE∙ZA∙AR 2015 – v Bethlenovom dome v Banskej Bystrici

Víťaz kategórie Cena verejnosti – Rodinný dom v Rusovciach, Bratislava, autori Maroš Fečík a Miriam Fečíková. Foto: Maroš Fečík, In: SSG BB

 

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici pozýva na výstavu

CE∙ZA∙AR 2015

XIV. ročník Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru

v dňoch 10.  – 27. marca 2016 v Bethlenovom dome na Dolnej 8  v Banskej Bystrici

Ocenenie CE∙ZA∙AR sa udeľuje každoročne za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované architektonické dielo, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku v šiestich kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér, Exteriér. O víťazoch XIV. ročníka Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR 2015 rozhodovala medzinárodná odborná porota v zložení Marlies Breuss (architektka, Rakúsko), Osamu Okamura (architekt, Česká republika), Roman Rutkowski (architekt, Poľsko), Dušan Buran (kurátor, Slovenská republika), Antonín Novák (architekt, Česká republika), Lukáš Kordík (architekt, Slovenská republika) a Štefan Moravčík (architekt, Slovenská republika).

XIV. ročník Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR vyvrcholil 7. októbra 2015 v bratislavskej Starej Tržnici slávnostným odovzdaním sošiek víťazom za prítomnosti hostí z odbornej, verejnej a spoločenskej sféry. Ceny sa už tradične odovzdávali v šiestich kategóriách – Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér a Exteriér.

***