1. 2. 2017 – Podvečer so slovenskou literatúrou a publicistikou – Hosť večera: IGOR VÁLEK – v Slovenskom inštitúte v Prahe

1. 2. 2017 – Podvečer so slovenskou literatúrou a publicistikou – Hosť večera: IGOR VÁLEK – v Slovenskom inštitúte v Prahe

DOMUS SM v ČR a Slovenský inštitút

srdečne pozývajú na podujatie

Podvečer so slovenskou literatúrou a publicistikou

1. februára 2017 o 17.00 hodine v Slovenskom inštitúte na námestí Republiky 3 v Prahe 1.

Hosťom večera je Igor Válek, jubilujúci slovenský novinár, publicista, spisovateľ a jeho hostia.

Ukážky z tvorby jubilanta číta Viera Kučerová.

 

Po besede bude možnosť získať knihy autora za výhodnú cenu aj s venovaním.

 

Podvečer sa koná vďaka podpore HMP a MK ČR, ktorú udelila projektom DOMUS SM v ČR.