1. 12. – Slávnostné vyhlásenie výsledkov – XXIII. GORAZDOV LITERÁRNY PREŠOV

1. 12. – Slávnostné vyhlásenie výsledkov – XXIII. GORAZDOV LITERÁRNY PREŠOV

Prešovský samosprávny kraj, Divadlo Jonáša Záborského, Útvar osvetovej činnosti, Prešov * Národné osvetové centrum, Bratislava * Spoločnosť svätého Gorazda, Bratislava * Gréckokatolícke arcibiskupstvo, Prešov * Cyrilo-metodská spoločnosť, Bratislava

Matica slovenská * Spolok slovenských spisovateľov, Bratislava * Gorazdus – nezisková organizácia, Prešov * Knižnica Pavla Országha, Prešov * Oblastná rada MS, Prešov * Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru, Bratislava * Spolok sv. Cyrila a Metoda, Michalovce * Spolok sv. Vojtecha, Trnava * Svetové združenie Slovákov v zahraničí

pozývajú

na slávnostné vyhlásenie výsledkov

CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE V TVORBE DUCHOVNEJ POÉZIE, PRÓZY A DRÁMY S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

XXIII. GORAZDOV LITERÁRNY PREŠOV

v sobotu 1. decembra 2018 o 11.00 hod.

na Malej scéne Divadla Jonáša Záborského na Nám. Legionárov 6 v Prešove

***

PROGRAM:

10.00 hod. – prezentácia
11.00 hod. – slávnostné otvorenie
11.30 hod. – umelecký program
12.30 hod. – obed
13.30 hod. – rozborový seminár za účasti autorov a členov odbornej poroty

***

(Zdroj: e-mail SSS z 27.11. 2018)