1. 12. – Celoslovenská literárna súťaž Jozefa Braneckého STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA – vyhodnotenie výsledkov – vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne

1. 12. – Celoslovenská literárna súťaž Jozefa Braneckého STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA – vyhodnotenie výsledkov – vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne

Matica slovenská a Miestny odbor MS v Trenčíne, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne – v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, mesto Trenčín a krajská odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Trenčíne

pozývajú

na slávnostné vyhodnotenie výsledkov

XXV. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého

pre stredoškolákov a dospelých

STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA

vrátane tematickej oblasti

„Pravde a národu“ – životné krédo Jozefa Miroslava Hurbana

za účasti odborných porotcov

Margity Ivaničkovej, Janky Polákovej, Jána Maršálka a Jaroslava Rezníka

1. decembra 2017 o 10.00 hod.

v spoločenskej miestnosti Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne na Hasičskej ul. 1.