Výročia osobností v DECEMBRI 2015

01.12.2015 13:41

SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ – V DECEMBRI 2015

 • * 1. 12. 1930 Violín (okres Komárno) – Ondrej Učník († 8. 9. 2008 Martin), ekonóm, predstaviteľ matičného hnutia – 85. VÝROČIE NARODENIA.
 • * 1. 12. 1995 Bratislava – Jozef Arnold, organizátor lekárnictva, dôstojník († 12. 6. 1916 Nitra) – 20. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • 1. 12. 1990 Bratislava – František Kudláč (* 22. 7. 1909 Horné Heršpice), maliar, režisér, scénograf, stredoškolský profesor, matičný pracovník – 25. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 2. 12. 1610 Trnava – Ondrej Bornemissza († 15. 12. 1672 Bratislava), katolícky kňaz-jezuita – 405. VÝROČIE NARODENIA.
 • 2. 12. 2000 Bratislava – Ľudovít Goga (* 31. 7. 1912 Hlohovec), akademický sochár – 15. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • 2. 12. 1985 Zvolen – Ján Riečan (*4. 10. 1923 Banská Bystrica- Radvaň), pseudonym Jozef Hronský, novinár, redaktor, biobliograf – 30. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 3. 12. 1940 Turčiansky sv. Martin – Svetozár Stračina († 26. 2. 1996 Bratislava), hudobný skladateľ, folklorista, zberateľ ľudových piesní, znalec ľudovej kultúry, jedna z vedúcich osobností folklórneho hnutia na Slovensku – 75. VÝROČIE NARODENIA.
 • * 3. 12. 1915 Bádice  (okres Nitra) – František Turček († 4. 3. 1977 Banská Štiavnica), ekológ, zoológ, revírnik komposesorátu, autor knižných prác – 100. VÝROČIE NARODENIA.
 • 4. 12. 2005 Komárno – Árpád Szénássy (* 20. 3. 1953 Komárno), vydavateľ, reaktor, autor monografií zameraných na región, komunálny poolitik – 10. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 4. 12. 1925 Martin-Priekopa – Stanislav Blaho († 5. 12. 1965 Žilina), prekladateľ nemeckej, francúzskej, anglickej poézie a dramatickej tvorby, evanjelický farár – 90. VÝROČIE NARODENIA.
 • 4. 12. 1990 Martin – Igor Galanda (* 5. 7. 1929 Martin), divadelný dramaturg – 25. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 4. 12. 1855 Dačov Lom (okres Veľký Krtíš) – Ján Slávik († 8. 2. 1934 Banská Bystrica), evanjelický kňaz, národno-kultúrny činiteľ, historik, publicista, cirkevný hodnos­tár, signatár Deklarácie slovenského náro­da, spoluzakladateľ Slovenského národného mú­zea, člen výboru MS – 160. VÝROČIE NARODENIA.
 • * 4. 12. 1910 Turčianska Štiavnička (okres Martin) – Ján Kostra († 5. 11. 1975 Bratislava), pseud. Ján Medník, Ján Robur, Kristián Benko, básnik, redaktor, preklada­teľ, maliar, esejista, autor literatúry pre mlá­dež – 105. VÝRO­ČIE NARODENIA., 40. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 4. 12. 1925 Martin – Stani­slav Blaho († 5. 12. 1965 Žilina), prekladateľ, evanjelický kňaz – 90. VÝROČIE NARODENIA., 50. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 5. 12. 1940 Nitra – Tibor Lužinský († 26. 7. 2009 Bratislava), televízny scénograf a architekt, vysokoškolský pedagóg – 75. VÝROČIE NARODENIA.
 • * 5. 12. 1915 Záriečie – Ivan Stanek († 6. 2. 1972 Bratislava), lekár, pedagóg, akademik SAV, člen korešpondent ČSAV – 100. VÝROČIE NARODENIA.
 • * 5. 12. 1855 Komárno – János Tuba († 17. 9. 1921 Komárno), politik, zakladateľ novín, kultúrno-osvetový činovník – 160. VÝROČIE NARODENIA.
 • 5. 12. 1850 Hrachové (okres Rimavská Sobota) – Samo Vozár (* 3. 4. 1823 Hrachové), štúrov­ský básnik, prekladateľ – 165. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 5. 12. 1885 Ústie nad Ora­vou (obec zatopená Oravskou priehradou) – Andrej Kavuljak († 30. 5. 1952 Dolný Kubín), historik, lesný inžinier – 130. VÝROČIE NARODENIA.
 • * 6. 12. 1900 Beluša (okres Púchov) – Štefan Fraštacký († 13. 12. 1983 Nitra), lekár-chirurg, ktorý ako jeden z prvých na svete uskutočnil náhrady orgánov brušnej dutiny s použitím transplantátu a zaviedol vnútornú drenáž žlčových ciest, externý stredoškolský pedagóg, publicista – 115. VÝROČIE NARODENIA.
 • 6. 12. 1950 Olomouc (ČR) – Vavro Šrobár (* 9. 8. 1867 Lisková), lekár, politický a verejný činiteľ, prozaik, publicista – 65. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • 7. 12. 2005 Trenčín – Ján Robich (*19. 7. 1914 vo Viedeň, Rakúsko), výtvarník-maliar – 10. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 6. 12. 1665 hrad Tematín (dnes v katastri obce Hrádok, okres Nové Mesto nad Váhom) – Mikuláš Berčéni (Bercsényi) († 6. 11. 1725 Tekirdag, Turecko, pochovaný: Košice), kurucký veliteľ, generál, po porážke povstania emigrant do Turecka – 350. VÝROČIE NARODENIA., 290. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 7. 12. 1870 Majcichov (okres Trnava) – Ján Palárik-Beskydov (* 27. 4. 1822 Rako­vá), pseud. Beskydov, Ján Beskydov, Paliarik Ján, dramatik, novinár, politik, národný činiteľ, farár – 145. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 7. 12. 1860 Komárno – Sándor Takáts († 21.12.1932 Budapešť), archivár, historik, spisovateľ – 155. VÝROČIE NARODENIA.
 • † 7. 12. 1945 Žilina – Oldřich Trávníček (* 17. 12. 1888 Česká Třebová), český vydavateľ a kníhkupec, ktorý pôsobil na Slovensku – 70. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 8. 12. 1845 Nové Sady (okres Nitra) – Hermína Moštenanová († 22. 11. 1933 v Stará Turá), spisovateľka, kultúrna pracovníčka. – 170. VÝROČIE NARODENIA.
 • 8. 12. 1890 Banská Štiavnica – Pavol Všudyslav Ollík (* 28. 6. 1818 Pukanec), dramatik, básnik, právnik, člen štúrovskej družiny, účastník Slovenského povstania 1848/1849 – 125. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 8. 12. 1850 Nitra-Dolné Krškany – Karol Thuróczy (10. 12. 1909 Nitra-Dolné Krškany), lekár, hlavný župný lekár Nitrianskej župy, , titulárny kráľovský radca, autor monografie o stave osvety a hospodárstva, odborných lekárskych a hospodárskych článkov a knižných prác – 165. VÝROČIE NARODENIA.
 • 9. 12. 1955 Košice – Alexander Križka (* 26. 3. 1903 Ružomberok), spisovateľ, pedagóg, režisér, dramaturg – 60. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 9. 12. 1900 Báčsky Petrovec (Srbsko) Andrej Sirácky († 29. 9. 1988 Bratislava), novinár, filozof, sociológ, politológ, univerzitný pro­fesor, akademik, redaktor, spisovateľ – 115. VÝROČIE NARODENIA.
 • * 9. 12. 1835 Čabraďský Vrbovok – Michal Mudroň († 11.9. 1887 Martin), národnokultúrny činiteľ, publicista, právnik – 180. VÝROČIE NARODENIA.
 • * 9. 12. 1835 Čabraďský Vrbovok – Pavol Mudroň († 9. 3. 1914 Tešín, ČR), ideológ a vodca slovenského národného hnutia, zapisovateľ memorandového zhromaždenia – 180. VÝROČIE NARODENIA.
 • * 10. 12. 2010 Moskva (Rusko) Jurij Bogdanov (* 25. 2. 1932 Petrohrad, Rusko), historik slovenskej literatúry, literárny vedec, autor štúdií o popredných slovenských básnikoch a prozaikoch (L. Novomeský, M. Válek, V. Mináč, R. Jašík, M. Urban, P. Jaroš, V. Šikula a i.), prekladateľ diel slovenských spisovateľov (J. Jesenského, M. Figuli) – 5. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 10. 12. 1810 Močenok – Štefan Odorik Balažovič († 11. 8. 1875 Nitra), historik, profesor, kňaz, profesor filozofie a teológie, vedúci slovenských náboženských misií v Nitre, predstavený kláštora, autor stručných dejín, tzv. mariánskej provincie františkánov v Uhorsku a náboženskej beletristickej práce – 205. VÝROČIE NARODENIA., 140. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 11. 12. 1830 Skalica – Fran­tišek Víťazoslav Sasinek († 17. 11. 1914 v Grazi, Rakúsko, pochovaný v Skalici), historik, profesor, archivár, redaktor, literát, vydavateľ, tajomník MS – 185. VÝROČIE NARODENIA.
 • * 11. 12. 1910 Banská Bystrica-Senica (dnes mestská časť) – Paľo Bielik († 23. 4. 1983 Bratislava), režisér, scenárista, herec, zakladateľ slovenskej kinematografie – 105. VÝROČIE NARODENIA.
 • * 11. 12. 1870 Zavar (okres Trnava) – Alexander Salzman († 30. 3. 1959 Pata), ľudový umelec, maliar na na sklo – 145. VÝROČIE NARODENIA.
 • * 12. 12. 1920 (okres Levice) – Štefan Senčík († 15. 11. 2001 Trnava), jezuitský kňaz – misionár medzi Slovákmi v zahraničí (Austrália, Ka­nada), prekladateľ diel z duchovnej litera­túry a cirkevných dokumentov, redaktor slovenského vysielania Vatikánskeho roz­hlasu, viacerých slovenských časopisov v zahraničí a ro­čenky Slovenskí jezuiti v Kanade – 95. VÝROČIE NARODENIA.
 • 12. 12. 1965 Bratislava – Viktor Buchta (* 1. 9. 1892 Motešice), pomológ, organizátor ovocinárstva a záhradníctva, pedagóg, publicista – 50. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 12. 12. 1875 Dolné Držkovce (dnes časť obce Veľké Držkovce, okres Bánovce nad Bebravou) – Karol Kmeťko († 22. 12. 1948 Nitra), arcibiskup, náboženský spisovateľ, rímsko-katolícky kňaz, budovateľ cirkevného školstva, signatár Martinskej deklarácie roku 1918 – 140. VÝ­ROČIE NARODENIA.
 • * 12. 12. 1875 Jindřichov Hradec (Česko) – Stanislav Prowazek (†17. 2. 1915 Cottbus, Nemecko), žijúci v detstve s rodičmi v Komárne, mikrobiológ, parazitológ, objaviteľ pôvodcu škvrnivky, ktorého pomenovali po ňom Ricketsia prowazekii – 140.VÝROČIE NARODENIA. A 200. VÝROČIA ÚMRTIA.
 • 12. 12. 1795 Ostrihom (Maďarsko) – Andreas Adányi (* 27. 12. 1715 Dormánd, Maďarsko), jezuitský učiteľ pôsobiaci v Trenčíne. – 220. VÝROČIE ÚMRTIA., 300. VÝROČIE NARODENIA.
 • * 13. 12. 1925 Čachtice (okres Nové Mesto nad Váhom) – Margita Kurpelová († 12. 1. 1986 Bratislava, pochovaná Čachtice), klimatologička, zakladateľka slovenskej fenológie – 90. VÝROČIE NARODENIA.
 • * 13. 12. 1915 Poľný Kesov (okres Nitra) – Emil Šamko († 13. 3. 1989 Bratislava) – prekladateľ, libretista, pedagóg, dirigent, vedúci umeleckých súborov, hudobný dramaturg televízie, opier (pôsobiaci v Nemecku) – 100. VÝROČIE NARODENIA.
 • * 13. 12. 1905 Martin – Eugen Medek (* 29. 10. 1949 Martin), herec – 110. VÝROČIE NARODENIA.
 • 13. 12. 1920 Hlohovec – Jozef Zachar, filmový režisér (* 1. 1. 2013 Piešťany) –
 • 95. VÝROČIE NARODENIA.
 • 13. 12. 1895 Györ (Maďarsko) – Štefan Anián Jedlík (* 11. 1. 1800 Zemné), fyzik, vynálezca, konštruktér, univerzitný profesor, jeden z najvýznamnejších vedcov 19. storočia, ktorý ako koštruktér prvý na svete skonštruoval model elektromotora, pôvodne člen benediktínskej rehole – 120. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 14. 12. 1925 Staškov – Ľudovít Kroner († 19. 12. 2000 Považská Bystrica), filmový herec, brat Jozefa Kronera – 90. VÝROČIE NARODENIA., 15. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • 15. 12. 1985 Praha (Česko) – Bruno Šefranka (* 29. 11. 1928 Hlohovec), filmový dokumentarista – 30. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • 15. 12. 1865 Jasenová – Ctiboh Zoch (* 17. 3. 1815 Veličná), spisovateľ, publicista, kultúrny pracov­ník, národný buditeľ, štúrovec, národný a kultúrny pracovník, evanjelický kňaz – 150. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 16. 12. 2010 Žilina – Jozefa Košecká (1. 3. 1926 Ilava), pedagogička, publicistka, prekladateľka, autorka vysokoškolských skrípt a učebníc – 5. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 16. 12. 1925 Zliechov (okres Ilava) – Milan Gabriš (1. 5. 1995 Púchov), dramaturg, režisér, divadelný pracovník – 90. VÝROČIE NARODENIA., 20. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • 16. 12. 1990 Bratislava – Anna Martvoňová, aj Hornungová (* 3. 10. 1922 Nitra), operná speváčka, popredná slovenská sopranistka, sólistka Opery SND – 25. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 16. 12. 1910 Hájniky (dnes časť obec Sliač, okres Zvolen) – Ján Gálus († 15. 3. 1991 v Brezovej pod Bradlom), pedagóg, maliar – 105. VÝROČIE NARODENIA.
 • * 16. 12. 1855 Železná Breznica (okres Zvolen) – Janko Tajný, vl. m. Ján Janák († ?), básnik, úradník – 160. VÝROČIE NARODENIA.
 • 17. 12. 1975 Bratislava (urna uložená v Martine) – Bohuslav Valašťan (* 9. 5. 1918 Hrachovište), dirigent a dramaturg opery a baletu, hudobný skladateľ, vysokoškolský pedagóg – 40. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • 17. 12. 1935 Modra – Mária Zochová (*2. 2. 1888 Trenčín), publicistka, verejná činiteľka – 80. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • 18. 12. 1985 Bratislava – Dušan Kužel (* 7. 9. 1940 Martin), spisovateľ, prozaik, scenárista, autor rozhlasových hier, publicista, redaktor – 30. VÝROČIE ÚMRTIA. a 75. VÝROČIE NARODENIA.
 • * 18. 12. 1935 Sačurov (okres Vranov nad Topľou) – Štefan Kasarda († 14. 9. 2006 Košice), prozaik, autor rozhlasových hier, dramaturg – 80. VÝROČIE NARODENIA.
 • 18. 12. 2010 Illinois (USA) – John Bukovský (* 18. 1. 1924 Cerová), cirkevný hodnostár, teológ – 5. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • 18. 12. 1965 Trnava – Dezider Janda (* 10. 1. 1913 Rohov, dnes Rohovské Rybky), činoherný režisér a herec – 50. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • 18. 12.1985 Bratislava – Daniel Belluš (* 23. 3. 1901 Slovenská Ľupča), lekár, priekopník verejného zdravotníctva – 30. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 18. 12. 1835 Žilina – Fran­tišek Mráz († 12. 6. 1884 Užhoro­d, Ukrajina), jazykovedec, pedagóg – 180. VÝRO­ČIE NARODENIA.
 • 18. 12. 1885 Levoča – Michal Hlaváček (* 17. 7. 1803 Skalica), peda­góg, organizátor slovenského študentstva – 125. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 20. 12. 1895 Mistríky (dnes osada, časť obce Donovaly, okres Banská Bystrica) – Viktor Mydlo († 28. 8. 1978 Ružomberok), sochár – 120. VÝROČIE NARODENIA.
 • 20. 12. 1965 Bratislava – Ervín Semian (* 24. 1. 1921 Devičie), maliar, príslušník skupiny nadrealistov, ilustrátor – 60. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 20. 12. 1905 Zámostie (dnes časť obce Nemecká, okres Brezno) – Dominik Štubňa-Zámostský († 21. 12. 1970 Nové Mesto nad Vá­hom), spisovateľ pre deti a mládež, učiteľ, školský inšpektor na viacerých miestach Kysúc a Považia – 110. VÝROČIE NARODENIA., 45. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • 20. 12. 1980 Bratislava Fer­dinand Šujanský (* 23. 11. 1899 Rajec), strojný inžinier, energetik, vy­sokoškolský pedagóg – 35. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 22. 12. 1980 Bratislava – František Studený († 2. 7. 1911 Nová Ves nad Žitavou), maliar, výtvarný pedagóg, národný umelec – 35. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • 22. 12. 1960 Stará Turá – Božena Chorvátová-Royová (*1. 10. 1871 v Stará Turá), prekladateľka – 55. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 23. 12. 1930 Bratislava – Viera Ábelová († 4. 1. 2012 Trenčín), etnografka – 85. VÝROČIE NARODENIA.
 • 23. 12. 1935 Bratislava – Mi­chal Bodický (* 25. 9. 1852 Špania Dolina), spisovateľ, historik, publicista, evanjelický kňaz, profesor teológie, dekan Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave – 80. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 23. 12. 1975 Bratislava – Mi­roslav Anton Húska (* 30. 5. 1905 Liptovský Mikuláš), etnograf, literár­ny historik a kritik, spisovateľ, publicista – 40. VÝROČIE ÚMRTIA., 110. VÝROČIE NARODENIA.
 • 24. 12. 1990 New York (USA) – Emanuel Teodor Böhm (* 1. 2. 1909 Martin-Priekopa), politik, vedec, obranca Slovákov počas okupácie Juhu Slo­venska v rokoch 1838 – 1945, spoluzakla­dateľ Strany slovenskej národnej Jednoty (1940, 1942 - 1945), významná osobnosť kultúrneho a krajanského života Slovákov v zahraničí, spoluzakladateľ Svetového kon­gresu Slovákov (1971) – 25. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 24. 12. 1925 Myjava – Ján Lacko († 24. 6. 1991 Bratislava), filmový režisér a scenárista – 90. VÝROČIE NARODENIA.
 • 24. 12. 1975 Trnava – Gustáv Viktory (* 7. 9. 1914 Trnava), spisovateľ, literárny historik, prekladateľ, evanjelický farár – 40. VÝROČIE NARODENIA.
 • * 24. 12. 1915 Horňany (okres Trenčín) – Svetoslav Veigl, vl. m..Ferdinand Veigl († 17. 2. 2010 Kráľová pri Senci), básnik, predstaviteľ katolíckej moderny, rímskokatolícky kňaz, františkán – 100. VÝROČIE NARODENIA.
 • * 24. 12. 1825 Trnava – Štefan Rúžička (†17. 8. 1904 Veľké Kostoľany), historik, publicista, katolícky kňaz – 190. VÝROČIE NARODENIA.
 • * 24. 12. 1880Eva Anderlová († ?), bábkoherečka – marionetárka, zakladateľka rodinnej tradície kočovných bábkárov-marionetárov v Banskej Bystrici-Radvani – 135. VÝROČIE NARODENIA.
 • 25. 12. 1955 Lehnice (okres Dunajská Streda) – Rudolf August Benyovszky (* 29. 9. 1874 Lehnice), husliar, hudobný skladateľ, maliar, statkár – 60. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 8. 12. 1865 Badín (okres Banská Bystrica) – Jozef Borivoj Krčméry († 25. 12. 1925 Pittsburgh, USA), publicista, krajanský pracovník v USA – 150. VÝROČIE NARODENIA. a 90. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • 25. 12. 1725 Trenčianska Teplá – Štefan Dubnický (* 21. 12. 1675 Trenčianska Teplá, pochovaný Dubnica nad Váhom), náboženský spiso­vateľ – 290. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 25. 12. 1935 Zohor (okres Malacky) – Al­bín Brunovský († 20. 1. 1997 Brati­slava), maliar, grafik, ilustrátor, vysokoškol­ský pedagóg, národný umelec (1985), jedna z najvýznamnejších osobností slovenského povojnového výtvarného umenia, au­tor bývalých česko-slovenských bankoviek – 80. VÝROČIE NARODENIA.
 • 25. 12. 1955 Lehnice (okres Dunajská Streda) – Rudolf August Benyovszky (* 29. 9. 1874 Lehnice), huslista, husliar, hudobný skladateľ, maliar, gróf, spoluzakladateľ Šamorínskeho žitnoostrovského múzea. – 60. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • 25. 12. 1725 Trenčianska Teplá (okres Trenčín) – Štefan Dubniczay (* 21. 2. 1675 v Dubnici nad Váhom), kňaz, spisovateľ, historik – 290. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • 26. 12. 1975 Ilava – Božena Obrová–Riznerová (* 10. 4. 1927 Trenčianska Teplá), herečka – 40. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 26. 12. 1995 Domaniža (okres Považská Bystrica) – Štefánia Dudáková (* 20. 8. 1912 Domaniža), ľudová umelkyňa, maliarka kraslíc – 20. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 26. 12. 1695 Liptovský Trnovec (okres Liptovský Mikuláš) – Adam Simonides († 12. 4. 1726 Zittau, Nemecko), ev. kňaz, spisovateľ, prekladateľ, autor náboženských piesní, fi­lozof – 320. VÝROČIE NARODENIA.
 • * 26. 12. 1600 Zlatná na Ostrove (okres Komárno) – Štefan Kerestéš, taktiež Štefan Keresztes († 19. 4. 1666 Trnava), filozof, teológ, kňaz, príslušník jezuitskej rehole, univerzitný profesor. – 415. VÝROČIE NARODENIA.
 • 26. 12. 1855 Trenčianske Stankovce (okres Trenčín) – Pavol Čendekovič (* 10. 3. 1804 Prietrž), spisovateľ, kňaz – 160. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • 27. 12. 1975 Praha (Česko) – Božena Obrová, vl. menom Riznerová (* 10. 4. 1927 Trenčianska Teplá), filmová herečka, konferencierka. – 40. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • 27. 12. 1965 Zavar (okres Trnava) – Ján Hlubík, kňaz, salezián, farár, organizátor práce s mládežou (* 21. 6. 1896 Hrnčiarovce nad Parnou) – 50. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • 27. 12. 1945 Bratislava – Janko Jesenský (* 30. 12. 1874 Martin), básnik, prozaik, priekopník slovenskej literárnej moderny, významný predstaviteľ neskorého realizmu v slovenskej próze, povolaním advokát, nitriansky župan, vládny radca a viceprezident Krajinského úradu v Bratislave, predseda Spolku slovenských spisovateľov – 70. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • 27. 12. 1820 Sarvaš (Maďarsko) – Samuel Tešedík (* 20. 4. 1742 Alberti, Maďarsko), pedagóg, evanjelický kňaz, národohospodár, priekopník odborného školstva, zakladateľ Prakticko-hospodárskeho ústavu v Sarva­ši – 195. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 28. 12. 1985 Bratislava – Ján Bajla († 12. 3. 1921 Nitra), diplomat, spisovateľ science fiction pre mládež, publicista, autor krátkych cestopisných televíznych filmov – 30. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 28. 12. 1935 Kysucké Nové Mesto – Dlhomír Poľský (Andrej Majer) († 16. 10. 1864 Kysucké Nové Mesto), básnik, kňaz – 80. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 28. 12. 1860 Hrachovo (okres Rimavská Sobota) – Július Markovič († 19.12.1913 Viedeň, pochovaný Nové Mesto nad Váhom), lekár, národný buditeľ – 155. výročie NARODENIA.
 • 29. 12. 1985 Trnava – Ján Majko (* 17. 9. 1900 Dolná Streda), jaskyniar, objaviteľ jaskyne Domica – 30. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • 30. 12. 2000 Banská Bystrica – Pavol Dobrík (7. 7. 1953 Banská Bystrica), sochár – 15. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • 30. 12. 2000 Bratislava – Bohdan Warchal (* 27. 1. 1930 Orlová, ČR), dirigent, huslista, vysokoškolský pe­dagóg, zakladateľ Slovenského komorné­ho orchestra - 15. VÝROČIE ÚMRTIA., 85. VÝROČIE NARODENIA.
 • 30. 12. 1990 Banská Bystrica – Koloman Čillík (* 9. 3. 1925 Zvolen), operný režisér a dramaturg. – 25. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 30. 12. 1905 Nimnica (okres Púchov) – Matej Tasler († 14. 7. 1975 Banská Bys­trica), spisovateľ, dramatik, prekladateľ, za­kladateľ cirkevných spolkov, organizátor misijných podujatí, diakonie, ekumenie, evanjelický kňaz – 110. VÝROČIE NARODENIA., 40.
 • VÝROČIE ÚMRTIA.
 • 30. 12. 1880 Myjava – HORÁKOVÁ Hana (* 24. 6. 1947 Bratislava), spisovateľka, pedagogička – 135. výročie NARODENIA.
 • * 30. 12. 1760 Malženice (okres Trnava) – Alexander Alagovič, taktiež Alagovich, Alexander (18. 3. 1837 Záhreb, Chorvátsko), cirkevný hodnostár, bernolákovec, zakladajúci člen a mecén Slovenského učeného tovarišstva – 255. VÝROČIE NARODENIA.
 • 31. 12. 2000 Komárno – Tibor Platzner (* 9. 9. 1939 Svodín), výtvarník, stredoškolský pedagóg, scénograf, ilustrátor – 15. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 31. 12. 1980 – pápež Ján Pavol II. vyhlá­sil svätých Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy – 35. VÝROČIE VYHLÁSENIA.
 • * 31. 12. 2010 Banská Bystrica – Zlata Solivajsová (* 6. 5. 1922 v Nitrianskej Blatnici), poetka, autorka literatúry pre deti a mládež, redaktorka – 25. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 31. 12. 1885 Zsámbék (Maďarsko) – Alexander Karle († 9. 8. 1945 Eger, Maďarsko), benediktín, pedagóg, zakladateľ prvého skautského oddielu Regnum Marianum pri benediktínskom gymnáziu v Komárne – 130. VÝROČIE NARODENIA., 70. VÝROČIE ÚMRTIA.
 • * 31. 12. 1875 Horné Kočkovce (dnes miestna časť mesta Púchov) – Pavol Berkeš (* 9. 2. 1942 Doľany), publicista, kňaz – 140. VÝROČIE NARODENIA.
 • * 31. 12. 1865 Holíč (okres Skalica) – Karol Cobori († 4. 9. 1954 Bratislava), úradník, mešťanosta, organizátor hudobného a kultúrneho života v Nitre – 150. VÝROČIE NARODENIA.
 • * 31. 12. 1655 Forchtenstein (Rakúsko) – Mikuláš Anton Esterházi († 5. 8. 1695 Bratislava, pochovaný v Eusenstadte), náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár – 360. VÝROČIE NARODENIA., 320. VÝROČIE ÚMRTIA.

 

Zdroje:

 • CIFRA, Štefan: Slovenský kultúrnohistorický kalendár – výročia, významné dni, týždne, dekády a sviatky v decembri 2010 [online]. In: Národná osveta 7 – 8/2010. Vyžaduje Acrobat Reader. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Kalendár výročí regionálnych osobností a výročia obcí regiónu v roku 2015 (okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava) [online]. In: Považská knižnica v Považskej Bystrici. [Citované 30. 11. 2015.] Dostupné z internetu: <TU>.
 • Kalendár výročí trenčianskeho regiónu [online]. In: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne. [Citované 30. 11. 2015.] Dostupné z internetu: <TU>.
 • Osobnosti mesiaca  [online]. In: Žitnostrovná knižnica Dunajská Streda. [Citované 30. 11. 2015.] Dostupné na internete: <TU>.
 • VOZÁROVÁ, Zuzana: Kalendár výročí osobností trnavského regiónu 2015 [online]. In: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. Trnava: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2014. ISBN: 978-80-88695-47-9.  [Citované 30. 11. 2015.] Vyžaduje Acrobat Reader. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Kalendárium 2015: Kultúrnohistorický kalendár 2015. [online]. [Zostavila PhDr. Katarína Vrablicová.] In: Národné osvetové centrum. [Citované 30. 11. 2015.] Dostupné na internete: <TU>.
 • Knihovnícke informácie č. 38 – 39 /2014 [online]. [Zostavila Mgr. Silvia Čorbová .] In: Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Vydané: október 2014. Vyžaduje Acrobat Reader. Dostupné z  interentu: <TU>.
 • Kalendárium výročí osobností a udalostí komárňanského regiónu na rok 2015: Regionálna bibliografia. Zostavila: Mgr. Eva Ďurčová. Komárno: Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, 2014. [online]. In: Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne. [Citované 30. 11. 2015.] Vyžaduje Acrobat Reader. Dostupné z interentu: <TU>.
 • Kalendár výročí osobností a udalostí okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce na rok 2015  [online]. In: Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre. [Citované 30. 11. 2015.] Vyžaduje Acrobat Reader. Dostupné z  internetu: <TU>.
 • Jurij Bogdanov [online]. In: Literárne informačné centrum. [Citované 30. 11. 2015.] Dostupné na internete: <TU>.
 • Zlata Solivasová [online]. In: Literárne informačné centrum. [Citované 30. 11. 2015.] Dostupné na internete: <TU>.