TLAČOVÝ ZÁKON o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve č. 167/2008 Z. z.

10.03.2017 18:16

 

 Zákon č. 167/2008 Z. z.  o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení zákona č. 221/2011 Z. z. a 125/2016 Z.z. In: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky [online]. [Citované 10. 3. 2017]. Dostupné z internetu: <TU>.

 

***

VIAC: Médiá, audiovízia a autorské právo : Právny rámec: Slovenská republika: Periodická tlač.In: MK SR [online]. [Citované 10. 3. 2017]. Dostupné z internetu: <TU>.