Oprava chyby v printovom vydaní Literárneho týždenníka 27 – 28/2018

24.08.2018 17:53

V printovom vydaní LT 27 –  28 z 22. 8. 2018 v komentári Ľudovíta Števka Nové kolo hystérie na 3. strane, žiaľ, vypadli posledné slová článku. Celá posledná veta mala znieť:

Tentoraz to bude pochod za Trinha Xuana Thanha, lebo na Slovensku „treba prevziať moc“.

Za chybu, ktorá vznikla pri záverečnom technickom spracovaní vydania do tlače, sa ospravedlňujeme a opravu uverejníme aj v printovom vydaní LT 29 – 30/2018.

Redakcia