* Vyšiel nový Literárny týždenník 5 – 6/2017! * PREČÍTAJTE SI: * Exkluzívny medailón slovenského prozaika a popredného predstaviteľa lyrizovanej prózy DOBROSLAVA CHROBÁKA pri príležitosti 110. výročia jeho narodenia * Slovenský kultúrnohistorický kalendár – VÝROČIA osobností a udalostí – vo FEBRUÁRI 2017 *

AKTUALIZOVANÝ ZOZNAM PREDAJNYCH MIEST LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA!


* PF 2017 * PODPORTE Spoločný prejav účastníkov a PROGRAMOVÉ NÁVRHY A POŽIADAVKY KONGRESU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV s medzinárodnou účasťou v Trenčianskych Tepliciach 22. a 23. 9. 2016 – na webovej stránke SSS * PF 2017 * Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka * Predstavujeme nové logo Literárneho týždenníka *


 

BLAHOŽELANIA

Predstavujeme logo Literárneho týždenníka        Čitateľom ďakujeme!


 

  Povedali o Literárnom týždenníku v minulosti

***

Aforizmus (dvoj)týždňa

ZDENKA KALČÍKOVÁ
Na staré kolená sú najhoršie
spomienky na mladé baby...

(LT 1 – 2 zo 18. 1. 2017)

FEBRUÁR 2017 – Pozvánky na literárne, výtvarné, umelecké a kultúrno-spoločenské podujatia

Do 19. 2. – Výstava Rotpunkt – Z histórie zbierky Stredoslovenskej galérie – v Bethlenovom dome v Banskej Bystrici (výstava trvá od 24. 11. 2016)

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici pozýva na výstavu Rotpunkt – Z histórie zbierky Stredoslovenskej galérie od 24. novembra 2016 do 19. februára 2017 v Bethlenovom dome na Dolnej 8 v Banskej Bystrici.   Otvorené: Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica Utorok, streda, piatok. 10.00 –...

20. 2. – Večer O POÉZII A LÁSKE V DNEŠNOM SVETE venovaný Dušanovi JAMRICHOVI a Františkovi KOLLÁROVI – vo V-klube v Bratislave

Národné osvetové centrum pozýva na večer venovaný významným hereckým osobnostiam, členom činohry Slovenského národného divadla Dušanovi JAMRICHOVI a Františkovi KOLLÁROVI O POÉZII A LÁSKE V DNEŠNOM SVETE 20. februára 2017 o 19.00 hod. vo V-klube na Nám. SNP 12...

21. 2. – Beseda s jubilantkou BRIGITOU ŠIMONOVOU Moderný človek, literatúra a škola – v ŠVK v Banskej Bystrici

ŠVK – Literárne a hudobné múzeum pozýva na besedu s jubilantkou Brigita Šimonová Moderný človek, literatúra a škola v utorok 21. februára 2017 o 15.00 hod. v Expozícii Múzea – domov múz na 2. poschodí v ŠVK na Lazovnej 9 v Banskej Bystrici.

23. 2. – Programpri príležitosti 90. výročia založenia Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave

Trnavský samosprávny kraj – Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pozývajú na slávnostný program pri príležitosti 90. výročia založenia KNIŽNICA JURAJA FÁNDLYHO V TRNAVE (1927 – 2017) 23. februára 2017 o 10.00 hod. v Zrkadlovej sieni v Divadle Jána Palárika na Trojičnom nám. 2 v Trnave.   V...

Do 24. 2. – Výstava krajinárskej fotografie KAROLA DEMUTHA TATRY PRÍVETIVÉ – KALENDÁROVÉ (Výstava trvá od 24. 1. 2017)

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, vydavateľstvo kalendárov SPEKTRUM GRAFIK, a. s., a autor KAROL DEMUTH pozvývajú na výstavu krajinárskej fotografie TATRY PRÍVETIVÉ – KALENDÁROVÉ Človek v krajine a krajina v človeku pri príležitosti jeho životného jubilea Karola Demutha od 24....

28. 2. – Jubilejný seminár o živote a tvorbe ANTONA HYKISCHA ČAS MAJSTRA – v Zichyho paláci Bratislave – POZÝVAME

Spolok slovenských spisovateľov, Klub spisovateľov literatúry faktu na Slovensku, Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Vydavateľstvo SSS, s. r. o., pozývajú na jubilejný seminár o  živote a tvorbe   Antona Hykischa   ČAS MAJSTRA   v utorok 28. februára 2017 od...

FEBRURÁR – Výstava VIOLY KRUPOVEJ Feeling happy :) – vo Vile Flóra v Starom Smokovci (Trvá do 5. 3. 2017)

  Do 5. 3. – Výstava VIOLY KRUPOVEJ Feeling happy :) – vo Vile Flóra v Starom Smokovci (Trvá od januára 2017) Tatranská galéria v Poprade pozýva na výstavu tzv. manipulovanej fotografie, autorky žijúcej v Dauhe Viola Krupová  Feeling happy :) do nedele 5. marca 2017 vo Vile...

1. 2. 2017 – Podvečer so slovenskou literatúrou a publicistikou – Hosť večera: IGOR VÁLEK – v Slovenskom inštitúte v Prahe

DOMUS SM v ČR a Slovenský inštitút srdečne pozývajú na podujatie Podvečer so slovenskou literatúrou a publicistikou 1. februára 2017 o 17.00 hodine v Slovenskom inštitúte na námestí Republiky 3 v Prahe 1. Hosťom večera je Igor Válek, jubilujúci slovenský novinár, publicista, spisovateľ a jeho...

2. 2. – Otvorenie MESIACA ARCHITEKTÚRY v Považskej galérii umenia v Žiline

Považská galéria umenia v Žiline (v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja), Spolok architektov Slovenska, Slovenská komora architektov a Veľvyslanectvo Japonska v Slovenskej republike pozývajú na otvorenie výstavného projektu MESIAC ARCHITEKTÚRY V PGU: CE•ZA•AR...

3. 2. – Vernisáž výstavy IGOR PIAČKA a JÚLIE PIAČKOVEJ Územie – umenie, od 3 centimetrov do 3 metrov – v Tatranskej galérii v Poprade (Potrvá do 19. 3. 2017)

Tatranská galéria v Poprade pozýva na vernisáž výstavy Igor Piačka a Júlia Piačková: Územie – umenie, od 3 centimetrov do 3 metrov v piatok 3. februára 2017 o 17.00 hod. v Tatranskej galérii na Hviezdoslavovej 12 v Poprade. Hudobný hosť: Adriena Bartošová Výstava potrvá od 3....

1 | 2 >>

                 NOVINKY V RUBRIKÁCH                  

                            Rubriky pravidelne aktualizujeme.                            

 

 

Dobrý deň, dnes je . Meniny má , zajtra .

PR IPOMÍNAM E SI

DOBROSL AV CHROBÁK
(* 16. 1. 1907 – † 16. 5. 1951)
slovenský prozaik, literárny kritik, popredný predstaviteľ slovenskej lyrizovanej prózy
110. VÝROČIE NARODENIA

EXKLUZÍVNY MEDAILÓN!

*

PRIPOMENULI SME SI

JOZEF MARTINČEK
(15. 8. 1855 – † 13. 2. 1937)
slovenský rímskokatolícky kňaz, zakladajúci člen Slovenskej ligy v Amerike, signatár Clevelandskej deklarácie o právach na sebaurčenie
80. VÝROČIE ÚMRTIA

KLÁRA HAVLÍKOVÁ-BARTOŠKOVÁ
(* 15. 10. 1931 – † 2. 2. 2007)
popredná slovenská klavírna virtuózka
10. VÝROČIE ÚMRTIA

JOZEF KOMPÁNEK
(* 13. 9. 1836 – † 2. 2. 1917)
slovenský náboženský spisovateľ, básnik, historik, životopisec bernolákovcov, rímsko-katolícky kňaz
100. VÝROČIE ÚMRTIA

JAKUB FIALA
(* 2. 2. 1697 – † 1. 10. 1733)
básnik a dramatik, literárny teoretik, piarista, stredoškolský profesor, rímsko-katolícky kňaz, piarista
320. VÝROČIE NARODENIA

PRI POMENULI SME SI

SV ETOZÁR HURB AN VAJANSKÝ
(* 16. 1. 1847 – † 17. 8. 1916)
slovenský spisovateľ, organizátor národného hnutia, redaktor, literárny kritik, najvýraznejšia osobnosť slovenskej umeleckej a politickej reprezentácie na prelome 19. a 20. stor.
170. VÝROČIE NARODENIA

 

ANDREJ MELICHERČÍK
univerzitný profesor, slovenský literárny historik, etnograf
(* 16. 1. 1917 – † 30. 5. 1966)
100. VÝROČIE NARODENIA

 

 
EDMUND MASSÁNYI
(* 15. 1. 1907 – † 29. 11. 1966)
slovenský maliar, ilustrátor a reštaurátor
 110. VÝROČIE NARODENIA

  
PAVOL TONKOVIČ
(* 13. 1. 1907 – † 22. 5. 1980)
slovenský hudobný skladateľ, dirigent, folklorista, etnomuzikológ, prvý riaditeľ SĽUK-u, jeden z priekopníkov výskumu a uchovávania slovenskej ľudovej hudobnej tradície
110. VÝROČIE NARODENIA

Exkluzívny medailón P. Tonkoviča!