* PF 2017 * Literárny týždenník 1 – 2 vychádza už zajtra 18. 1. 2017! * LT 43 – 44/2016 sa predáva už len DNES * PREČÍTAJTE SI: exkluzívny medailón PAVLA TONKOVIČA, slovenského hudobného skladateľa, folkloristu, prvého riaditeľa SĽUK-u – pri príležitosti 110. výročia jeho narodenia * Slovenský kultúrnohistorický kalendár – VÝROČIA osobností a udalostí – v JANUÁRI 2017 * Nový LT 1 – 2 vyjde v stredu 18. 1. 2017 * PF 2017 * Pokoj všetkým ľuďom dobrej vôle. *

AKTUALIZOVANÝ ZOZNAM PREDAJNYCH MIEST LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA!


* PF 2017 * PODPORTE Spoločný prejav účastníkov a PROGRAMOVÉ NÁVRHY A POŽIADAVKY KONGRESU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV s medzinárodnou účasťou v Trenčianskych Tepliciach 22. a 23. 9. 2016 – na webovej stránke SSS * PF 2017 * Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka * Predstavujeme nové logo Literárneho týždenníka *


 

BLAHOŽELANIA

Predstavujeme logo Literárneho týždenníka        Čitateľom ďakujeme!


 

  Povedali o Literárnom týždenníku v minulosti

***

Aforizmus (dvoj)týždňa

MILAN KUPECKÝ
Dobrých ľudí sa všade veľa zmestí.
Asi preto, že je ich tak málo.

(LT 41 – 42 zo 7. 12. 2016)

                 NOVINKY V RUBRIKÁCH                  

 

                            Rubriky pravidelne aktualizujeme.                            

Blahoželania redakcii Literárneho týždenníka

Dušan Piršel, Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (17. 1. 2017)

S pozdravom, PhDr. Dušan Piršel, riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava http://www.iprba.sk/

Alexander B. Molnár (10. 1. 2017)

Ďakujem za milé priania a opätujem ich svojou péefkou. Srdečne pozdravujem a prajem do nového roku 2017 pevné zdravie a mnoho tvorivých úspechov a veľa verných čitateľov. Alexander B. Molnár výtvarný fotograf

Michal Valent (9. 1. 2017)

Vážení a milí! Prajem všetko najlepšie, vinšovanie opätujem. Prajem veľa tvorivej invencie, držím Vám palce. S pozdravom váš čitateľ M. Valent

Ján Vlnka (8. 1. 2017)

Prajeme Vám šťastný nový rok 2017, plný pokoja, lásky, zdravia, dobrej roboty, prosperity a požehnanie Pána pre vás a vašu rodinu. Úprimne želá rodina Vlnkovcov

Vlado Bačisin (7. 1. 2017)

Veľa zdravia všetkým v Literárnom týždenníku! Vlado Bačisin    

Grétka a Miro Musilovci (6. 1. 2017)

Šťastný, pokojný a bohato cestovný 2017 plný radostných objavov a prekvapení vám prajeme – spolu s korytnačkami z Bali Grétka a Miro Musilovci

ARTEM Gallery (5. 1. 2017)

PF 2017 Tento rok nech sa nesie v znamení krásy v celej kultúre sveta. ARTEM Gallery

Viera Čurmová (5. 1. 2017)

Šťastný nový rok 2017 v naďalej úspešnom pracovnom nasadení želá Viera Č Hé

František Škvrnda (3. 1. 2017)

Všetko najlepšie, najmä veľa zdravia, síl, úspechov, spokojnosti a šťastia v novom roku 2017 želá František Škvrnda

Gabriel Németh (3. 1. 2017)

V Novom roku 2017 želám redakcii LT, nech sa im redaktorom darí, želám im veľa síl, odhodlania, tvoriť náš týždenník.   A jedno skromné, ale srdcom o to väčšie želanie, aby Literárny týždenník prežil a trval ešte dlhé a dlhé roky, pretože my spisovatelia si náš LT vziať nedáme.   Tak do...

Mária a Radislav Kenderovci (31. 12. 2016)

Milostiplný nový rok 2017 a Božie požehnanie po celé jeho trvanie vám želajú Mária a Radislav Kenderovci

Stanislav Harangozo (29. 12. 2016)

PF 2017! Stanislav Harangozo

Ľubomír Kotrha (28. 12. 2016)

Dobrý deň. Ešte zopár konconovoročných... Všetko dobré v novom roku. Ľubomír Kotrha  

Knižnica Ružinov (28. 12. 2016)

PF 2017 Úspešný nový rok 2017 praje Knižnica Ružinov

Svetozár Krno (28. 12. 2016)

Príjemné vianočné sviatky a veľa zaujímavého písania a čítania po celý nový rok želá Svetozár Krno  

Anton Hrnko (24. 12. 2016)

Veselé Vianoce & šťastlivý nový rok 2017 úprimne želá Anton Hrnko

Stredoslovenská galéria Banská Bystrica (24. 12. 2016)

Milí návštevníci,  ďakujeme Vám za vašu priazeň a radi Vás znovu uvidíme v roku 2017. Želáme Vám pokojné sviatky a úspešný nový rok, Stredoslovenská galéria Banská Bystrica ___ Aktuálne výstavy: Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica Rotpunkt - Z histórie zbierky Stredoslovenskej...

Vlado a Mária Škutovci (24. 12. 2016)

Krásne a požehnané.... Vlado a Mária Škutovci

Jana Judinyová (23. 12. 2016)

Vážení a milí priatelia,   srdečne Vás pozdravujem.   Dovoľte mi týmto zaželať Vám aj Vašim rodinkám pokojné a príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny a úspešný nastávajúci rok 2017, v ňom najmä pevné zdravie, dobrú rodinu, spoľahlivých priateľov, kúsok šťastia a...

Jozef Šelestiak (23. 12. 2016)

Krásne Vianoce, zdravie a veľa tvorivých síl do nového roku všetkým v redakcii želá Jozef Šelestiak

Vladislav Kulikov a kolektív ruskej ambasády (23. 12. 2016)

Prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku a Kultúrny atašé Mgr. Vladislav Kulikov, PhD., a kolektív ruskej ambasády prajeme Vám veselé Vianoce a šťastný Nový rok! Srdečne želáme Vám a všetkým Vašim príbuzným pevného zdravia, šťastia a veľa životných úspechov!   Первый...

Bazant Kinematograf (23. 12. 2016)

Milí kolegovia, 14. sezóna Bažant Kinematograf-u prebehla príjemne a úspešne aj vďaka vám! Ďakujeme za vašu spoluprácu a podporu. Do nového roka prajeme len to najlepšie, veľa zdravia, štastia, mnoho zaujímaveho a pekného v pracovnom i osobnom živote. A tešíme sa na našu...

Ružena Šípková (23. 12. 2016)

Želám vám krásne a požehnané Vianoce a mnoho zdravia, šťastia, lásky a tvorivej sily v novom roku 2017! Ružena Šípková    

Monika a Igor Válekovci (22. 12. 2016)

Igor Válek Čas Vianoc (Milanovi Rúfusovi)   Už ste to prezradili, ako keď k modlitbe sa starec večer schýli a prizná utrpenie zo spomienok na živých, čo zakrývali svetlo na prievoze z jeho krajiny.   Báseň je teda čas hľadajúci odpovede, prstami ponárajúc tŕpky...

Janka Bírová, raditeľka Kysucke knižnice v Čadci, a kol. (22. 12. 2016)

Radostné Vianoce a úspešný nový rok 2017 vám praje PhDr. Janka Bírová, raditeľka a kolektív pracovníkov Kysuckej knižnice v Čadci

Francúzsky inštitút na Slovensku (22. 12. 2016)

Celý tím Francúzskeho inštitútu na Slovensku Vám praje krásne sviatky a všetko dobré v roku 2017.   Toute l'équipe de l'Institut Français de Slovaquie vous souhaite de belles fêtes et une excellente année 2017  

Peter Novoveský (22. 12. 2016)

Požehnané Vianoce 2016, a veľa  šťastia v novom roku 2017 zdravia, rodinnej pohody a Božích milostíň Šťastné a veselé vianočné sviatky ako aj dobrého zdravia, Božieho požehnania a veľa úspechov v Novom roku 2017 Vám želá Peter Novoveský s rodinou.

Smolak Gallery (22. 12. 2016)

Prajeme vám príjemné Vianoce a veľa tvorivej energie v roku 2017. PF 2017   ANDREJ SMOLAK GALLERY Ružová dolina 6 (Kovoprojekt) 821 08 Bratislava   tel/fax: 02/55 57 1918 e-mail:  info@galeriaas.sk www:     www.galeriaas.sk

Edita Dürerová, ZSV (22. 12. 2016)

Pokojné Vianoce a šťastné vykročenie do nového roku 2017 so splnením všetkých očakávaní v osobnom i pracovnom živote vám želá Ing. Edita Dürerová predsedníčky ZSV

Oliver Šabík (21. 12. 2016)

Radostné a požehnané VIANOCE 2016, požehnaný a šťastlivý NOVÝ ROK 2017.

Viera Benková: Gratulácia (21. 12. 2016)

V týchto vianočných dňoch nech vás neopustí zdravie, pokoj a nádej, že tvorivosť je ľudská krása a vždy bude na svete, kým jej človek podaruje seba. Aj Literárny týždenník nech zostane  tým čím má byť a je – spojivom medzi slovenskou literatúrou a tvorbou všade kde žijú Slováci vo svete... Daj...

Viera Procházková (21. 12. 2016)

PF 2017 Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia a úspechov v novom roku vám želá Viera Procházková

Viera Ristvejová, Knižnica pre mládež mesta Košice (21. 12. 2016)

Želám Vám krásne a ničím nerušené sviatky a v novom roku všetko dobré. Zároveň sa Vám všetkým chcem poďakovať za podporu, ktorú prejavujete Knižnici pre mládež mesta Košice a dobrú spoluprácu. S pozdravom Viera Ristvejová

Viliam a Lujza Jablonick/ý/á (21. 12. 2016)

Radostné Vianoce a štastný nový rok prajú   Merry Christmas and happy New Year wish   Viliam a Lujza Jablonick/ý/á   List   Vianočný čas sú krásne chvíle, čas znova zažiť niečo milé, rodinu objať, stretnúť priateľov, spojenie duší cítiť aj bez slov. Je to chvíľa, keď si...

Slovenské vydavateľské centrum Báčsky Petrovec (21. 12. 2016)

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2017. Slovenské vydavateľské centrum Báčsky Petrovec

Jana Liptáková (21. 12. 2016)

Milé, požehnané, radostné Vianoce a veľa správnych rozhodnutí v novom roku 2017 v plnom zdraví želá Jana Liptáková

Jano Čomaj: VINŠ (21. 12. 2016)

Krásne sviatky všetkým a lepší rok budúci zo srdca vám želá Jano Čomaj

Peter Mišák: Keď prídu piesne: Advent 2016 (20. 12. 2016)

Keď prídu piesne Advent 2016 Nikomu z ľudí v prstoch nezmäkol zamat tej noci svätých zázrakov, keď na svet piesne pribudli v kapsičke s láskou. Pre ľudí.   Zamatom noci švihne kométa, povetrím sa piesne rozletia a dieťa, maličké dieťa z nich lúče lásky pospletá.   Pod čiernym zamatom...

Ingrid Lukáčová (20. 12. 2016)

Radostné prežitie vianočných sviatkov, veľa lásky, v srdci nehu namiesto snehu, aby sa dobro v duši rozmohlo a v novom roku 2017 všetko najlepšie zo srdca vinšuje Ingrid Lukáčová s rodinou.

Divadlo Jonáša Záborského Prešov (20. 12. 2016)

Príjemnú vianočnú pohodu, veľa životného optimizmu a šťastný vstup do nového roku vám praje Divadlo Jonáša Záborského Prešov

Divadlo Jána Palárika v Trnave (20. 12. 2016)

Divadlo Jána Palárika v Trnave želá všetkým svojim priaznivcom krásne a pokojné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2017.

Miloš Zverina, Slavica (20. 12. 2016)

Príjemné prežitie zimných sviatkov.   Vinšujem, vinšujem, že za pecom kolače čujem, kolače še zľekli, z peca ucekli a našo dzifčata posciskaju, bo še im kolače dolu pecom vaľaju.   Miloš Zverina Slavica            

Milan Kupecký (18. 12. 2016)

Radostné a pokojné Vianoce, plné lásky a porozumenia a v novom roku veľa šťastia, zdravia a spokojnosti        želá tvorcom Literárneho týždenníka   Milan Kupecký, publicista, humorista

Tatranská galéria v Poprade (16. 12. 2016)

Vážení priaznivci umenia a Tatranskej galérie v Poprade, prajeme Vám krásne Vianoce, v roku 2017 šťastie, zdravie, pohodu a veľa krásnych stretnutí s umením Anna Ondrušeková, riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade a kolektív pracovníkov

Štefan Nižňanský s rodinou (16. 12. 2016)

Milí priatelia! Želáme Vám šťastné a veselé Vianoce, nerušené i príjemné sviatky prežité s najbližšími! No tiež zdravie, lásku, spokojnosť aj dostatok radosti,   životnej energie, tvorivého elánu  i úspechov v roku 2017   Štefan Nižňanský s rodinou

Dušan Piršel (16. 12. 2016)

Vianočné želanie V rýchlom slede dní nášho uponáhľaného sveta prišiel čas Vianoc. Je tu opäť čas podávania rúk a vyslovovania želaní, lásky a porozumenia. Ak nie je v našej moci zaručiť naplnenie všetkých novoročných želaní, určite máme v sebe silu, aby sme boli múdrejší a ľudskejší. Usilujme sa...

Bratislavské bábkové divadlo (14. 12. 2016)

Dovoľte mi v mene Bratislavského bábkového divadla Vám zaželať príjemné prežitie vianočných a novoročných sviatkov. Prajem pekný deň! S pozdravom Mgr. Mária Gyurcsi Pomichal, prevádzková tajomníčka

Peter Zavacký: PF 2017 (13. 12. 2016)

RADOSTNÉ VIANOCE  a DOBRÝ ROK 2017  

Kysucká knižnica v Čadci (13. 12. 2016)

Dobrý deň, dovoľte, aby sme sa Vám poďakovali za spoluprácu v uplynulom roku a popriali príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku 2017. PhDr. Janka Bírová, riaditeľka, a kolektív pracovníkov Kysuckej knižnice v Čadci

Kultúrne zariadenia Petržalky (13. 12. 2016)

KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY vám želajú príjemné a pohodové vianočné sviatky a úspešný nový rok 2017

Milan Kupecký (11. 12. 2016)

Ďakujem! Ten vianočný stromček je úžasný!!! Pekný advent! Milan Kupecký

1 | 2 | 3 >>

Dobrý deň, dnes je . Meniny má , zajtra .

DNES SI PRI POMÍNAMEI

JÁN BABILON
(* okolo 1800 – † 17. 1. 1887)
slovenský majster-kuchár, autor prvej kuchárskej knihy v slovenskom jazyku, vlastenec, národovec, mecén slovenského národného života v Pešti (dnes Budapešť)

130. VÝROČIE ÚMRTIA
 

SV ETOZÁR HURB AN VAJANSKÝ
(* 16. 1. 1847 – † 17. 8. 1916)
slovenský spisovateľ, organizátor národného hnutia, redaktor, literárny kritik, najvýraznejšia osobnosť slovenskej umeleckej a politickej reprezentácie na prelome 19. a 20. stor.
170. VÝROČIE NARODENIA

 

ANDREJ MELICHERČÍK
univerzitný profesor, slovenský literárny historik, etnograf
(* 16. 1. 1917 – † 30. 5. 1966)
100. VÝROČIE NARODENIA

 

 
EDMUND MASSÁNYI
(* 15. 1. 1907 – † 29. 11. 1966)
slovenský maliar, ilustrátor a reštaurátor
 110. VÝROČIE NARODENIA

  
PAVOL TONKOVIČ
(* 13. 1. 1907 – † 22. 5. 1980)
slovenský hudobný skladateľ, dirigent, folklorista, etnomuzikológ, prvý riaditeľ SĽUK-u, jeden z priekopníkov výskumu a uchovávania slovenskej ľudovej hudobnej tradície
110. VÝROČIE NARODENIA

Exkluzívny medailón P. Tonkoviča!