Výročia a spomienky

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – OSOBNOSTÍ A UDALOSTÍ V NOVEMBRI 2007

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ A UDALOSTÍ V OKTÓBRI 2017

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ A UDALOSTÍ V SEPTEMBRI 2017

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ A UDALOSTÍ V AUGUSTE 2017

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ A UDALOSTÍ V JÚLI 2017

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ A UDALOSTÍ V JÚNI 2017

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ A UDALOSTÍ V MÁJI 2017

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ A UDALOSTÍ V APRÍLI 2017

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ A UDALOSTÍ V MARCI 2017

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ A UDALOSTÍ VO FEBRUÁRI 2017

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ A UDALOSTÍ – V JANUÁRI 2017

 

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – V ÝROČIA OSOBNOSTÍ – V DECEMBRI 2016

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ – V NOVEMBRI 2016

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ – V OKTÓBRI 2016

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ – V SEPTEMBRI 2016

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ – V AUGUSTE 2016

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ – V JÚLI 2016

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ – V JÚNI 2016

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ – V MÁJI 2016

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORI CKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ – V APRÍLI 2016

* Kalendár filmových výročí – AP RÍL 2016

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ – V MARCI 2016

 * Kalendár filmových výročí – MAREC 2016

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ – VO FEBRUÁRI 2016

* Kalendár filmových výročí – FEBRUÁR 2016

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ – V JANUÁRI 2016

* NEK RO LÓGY

V rubrike prinášame kalendárium výročí s medailónmi nežijúcich osobností slovenskej kultúry, vedy, politiky a ďalších oblastí verejného života, ako aj nekrológy osobností, ktoré nás opustili. Pri výbere jubileí osobností uplatňujeme kritérium okrúhleho výročia úmrtia po desaťročiach a štvrťstoročiach, t. j. 10., 20., 25., 30., 40., 50., 60., 70., 75., 80., 90., 100. a ďalej 110., 120., 125., 130. výročie úmrtia atď. a kritérium okrúhleho výročia narodenia takisto po desaťročiach a štvrťstoročiach. Výnimočne, pri slovenských spisovateľoch, ktorí významne ovplyvnili slovenskú literatúru, si pripomíname aj výročia po päťročiach.

Zdroje alebo autorov spracovaných materiálov uvádzame pod príspevkami.