Výročia osobností a udalostí 2017

Výročia osobností a udalostí – NOVEMBER 2017

02.11.2017 03:57
SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ A UDALOSTÍ V NOVEMBRI 2017 PETER ZVÁN, vl. menom ERVÍN HOLÉZCZY (* 1. 11. 1897 – † 4. 9. 1977) – 120. VÝROČIE NARODENIA a 40. VÝROČIE ÚMRTIA * 1. 11. 1897 narodil sa v Novej Bani (okr. Žiar n. H.) MUDr. Ervín Holézczy (†...

Výročia osobností a udalostí – OKTÓBER 2017

05.10.2017 07:15
SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ A UDALOSTÍ V OKTÓBRI 2017   JÁN DÉRER (* 1. 10. 1847 – † 27. 8. 1904) – 170. VÝROČIE NARODENIA * 1. 10. 1847 narodil sa v Slovenskom Pravne Ján Dérer († 27. 8. 1904 vo Veľkom Lome), slovenský pedagóg, publicista, ev....

Výročia osobností a udalostí – SEPTEMBER 2017

04.09.2017 15:15
SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ A UDALOSTÍ V SEPTEMBRI 2017   VOJTECH ŠIMKO (* 15. 1. 1759 – † 2. 9. 1827) – 190. VÝROČIA ÚMRTIA † 2. 9. 1827 v Trnave zomrel Vojtech Šimko (* 15. 1. 1759, v Kňažiciach), slovenský básnik, rečník, prekladateľ, bernolákovec a...

Výročia osobností a udalostí – AUGUST 2017

04.08.2017 01:45
SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ A UDALOSTÍ V AUGUSTE 2017   JOZEF STAŠKA (* 1. 8. 1917 – † 18. 9. 1999) – 100. VÝROČIE NARODENIA Dňa 1. 8. 1917 sa narodil v Sedliackej Dubovej (okr. Dolný Kubín) JUDr. Jozef Staška († 18. 9. 1999 v USA, pochovaný je v Sedliackej...

Výročia osobností a udalostí – JÚL 2017

02.07.2017 17:24
SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ A UDALOSTÍ V JÚLI 2017   JOZEF ČABELKA (* 12. 2. 1910 – † 6. 7. 1987) – 30. VÝROČIE ÚMRTIA † 6. 7. 1987 zomrel v Bratislave Jozef Čabelka († 6. 7. 1987 v Bratislave), prof. Ing. Dr., Ing. ESSA, Dr.tech. Dr.h.c., DrSc.,...

Výročia osobností a udalostí – JÚN 2017

02.06.2017 16:07
SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ A UDALOSTÍ V JÚNI 2007 JÁN JURÍČEK (* 29. 1. 1922 – † 1. 6. 1992) – 25. VÝROČIE ÚMRTIA † 1. 6. 1992 zomrel v Bratislave Ján Juríček (* 29. 1. 1922 v Brezovej pod Bradlom), slovenský lexikograf, spisovateľ, pedagóg, popredný...

Výročia osobností a udalostí – MÁJ 2017

11.05.2017 13:43
SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ A UDALOSTÍ V MÁJI 2017 JÁN EISNER (* 26. 4. 1885 – † 2. 5. 1967) – 50. VÝROČIE ÚMRTIA  † 2. 5. 1967 zomrel v Prahe Ján Eisner (* 26. 4. 1885 v Dolnom Bradle), český archeológ v medzivojnovom období pôsobiaci na...

Výročia osobností a udalostí – APRÍL 2017

04.04.2017 19:20
SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ A UDALOSTÍ V APRÍLI 2017   GEJZA DUSÍK (* 1. 4. 1907 – † 5. 5. 1988) – 110. VÝROČIE NARODENIA * 1. 4. 1907 narodil sa v Zavare Gejza Dusík († 5. 5. 1988 v Bratislave), národný umelec, slovenský hudobný skladateľ, zakladateľ...

Výročia osobností a udalostí – MAREC 2017

03.03.2017 19:02
SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ A UDALOSTÍ V MARCI 2017 IVAN KRIVOSUDSKÝ (* 1. 3. 1927 – † 4. 12. 2010) – 90. VÝROČIE NARODENIA * 1. 3. 1927 sa narodil sa v Bratislave Ivan Krivosudský († 4. 12. 2010 Trnava), slovenský divadelný a filmový herec. Detstvo strávil...

Výročia osobností a udalostí – FEBRUÁR 2017

02.02.2017 09:01
SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ A UDALOSTÍ VO FEBRUÁRI 2017   KLÁRA HAVLÍKOVÁ-BARTOŠKOVÁ (* 15. 10. 1931 – † 2. 2. 2007) – 10. VÝROČIE ÚMRTIA † 2. 2. 2007 zomrela v Bratislave Klára Havlíková-Bartošková (* 15. 10. 1931), zaslúžilá umelkyňa, popredná slovenská klavírna...
1 | 2 >>

Výročia osobností 2016

Výročia osobností – DECEMBER 2016

06.12.2016 18:08
SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ V DECEMBRI 2016   JÁN KOŠKA (* 1. 12. 1936 – † 11. 5. 2006) - 80. VÝROČIE NARODENIA, 10. VÝROČIE ÚMRTIA * 1. 12. 1936 sa narodil v Budinej Ján Koška († 11. 5. 2006 Bratislava), PhDr. , DrSc., Dr. h. c., slovenský literárny vedec, básnik a prekladateľ, bulharista.   STANISLAV VRBKA (* 22. 3. 1934 – † 1. 12. 1991) – 25. VÝROČIE ÚMRTIA † 1. 12. 1991 zomrel Stanislav Vrbka (* 22. 3. 1934), slovenský teatrológ, divadelný historik, prvý riaditeľ Divadelného ústavu...

Výročia osobností – NOVEMBER 2016

09.11.2016 16:23
SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ – V NOVEMBRI 2016   KAROL RAPOŠ (* 2. 11. 1876 – † 22. 10. 1947) – 140. VÝROČIE NARODENIA * 2. 11. 1876 narodil sa v Modre Karol Rapoš († 22. 10. 1947 v Bratislave), slovenský regionálny historik, publicista, pedagóg. Napísal knihy Karol Kuzmány (1926), Deji­ny cirkvi ev. a. v. breznianskej (1938) a turistické príručky Sprievodca turistov po Horehroní (1926) a Horehronie (1936). Pre deti pripravil rozprávkový súbor Kde bolo, tam bolo (1942). Spolupracoval s F. J. Houdekom na...

Výročia osobností – OKTÓBER 2016

01.10.2016 23:42
SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ – V OKTÓBRI 2016   JAROSLAV SCHUT (* 1. 10. 1946 – † 18. 4. 2000) – 70. VÝROČIE NARODENIA * 1. 10. 1946 sa narodil v Trenčíne Jaroslav Schut († 18. 4. 2000 Prievidza), slovenský spisovateľ, básnik, humorista, publicista, scenárista, autor rozhlasových  scenárov, kultúrno-osvetový pracovník, redaktor. Študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Prievidzi (1962 – 1966), Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave (1966 – 1973). Pracoval ako technik...

Výročia osobností – SEPTEMBER 2016

31.08.2016 02:01
SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ – V SEPTEMBRI 2016   JOZEF LACO (* 14. 4. 1872 – † 1. 9. 1941) – 75. VÝROČIE ÚMRTIA † 1. 9. 1941 zomrel v Dolnej Súči Jozef Laco  (* 14. 4. 1872 Ľuboreč, dnes mestská časť Nemšovej, okr. Trenčín), významný slovenský entomológ (odbor skúmajúci chrobákov) a koleopterológ (náuka o chrobákoch ako škodcoch) – známy v celoeurópskom kontexte, botanik a ľudový liečiteľ, autor odborných článkov a publikácií z oblasti entomológie a koleopterológie, autor 25-tisícovej...

Výročia osobností – AUGUST 2016

04.08.2016 17:15
SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ – V AUGUSTE 2016   MARTIN KORBEĽA (* 25. 6. 1921 – † 1. 8. 1991) – 25. VÝROČIE ÚMRTIA † 1. 8. 1991 zomrel v Pezinku Martin Korbeľa (* 25. 6. 1921 Pukanec), Ing. generálporučík, profesionálny vojak, počas 2. svetovej vojny veliteľ tanku Slovenskej armády, s ktorým dezertoval na stranu partizánov, následne príslušník 1. čs. partizánskeho oddielu v ZSSR a 2. čs. paradesantnej brigády v ZSSR.   VLADO UHLÁR (* 16. 11. 1912 – † 2. 8. 1996) – 20. VÝROČIE ÚMRTIA † 2. 8. 1996...

Výročia osobností – JÚL 2016

05.07.2016 06:00
SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ – V JÚLI 2016 ĽUDOVÍT GÁŠPÁR ZAOSEK (* 1. 7.1841 – † 28.05.1908) – 175. VÝROČIE NARODENIA * 1. 7. 1841 sa narodil Opoji (okr. Trnava) v Ľudovít Gášpár Zaosek, vl. m. Ľudovít Gášpár († 28. 5. 1908 Dlhé Pole, okr. Žilina), spisovateľ, autor humoresiek, osvetový pracovník, katolícky kňaz. Pochádzal zo zemianskej rodiny, no sám mal bližšie k pospolitému ľudu, čoho dôkazom bolo aj jeho želanie mať po smrti nad hrobom len jednoduchý kríž. Gymnaziálne štúdia absolvoval v Trnave, po ich...

Výročia osobností – JÚN 2016

08.06.2016 08:08
SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ – V JÚNI 2016 FEDOR THURZO (* 8. 9. 1907 – † 1. 6. 1986) – 30. VÝROČIE ÚMRTIA † 1. 6. 1986 zomrel v Trenčianskych Tepliciach  (pochovaný je v Martine) Fedor Thurzo  (* 8. 9. 1907 Námestovo), právnik, verejný činiteľ, účastníkom protifaštického odboja, redaktor, autor odborných textov, ľudový lekár, bylinkár. (Pseudonymy: Peter Záboj, Stanislav Príboj, Martin Ilavský, Anonymus, Prítomný.) Jeho otec Ivan Thurzo  bol  úradník vo viacerých peňažných inštitúciách,...

Výročia osobností – MÁJ 2016

01.05.2016 14:12
SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ – V MÁJI 2016 JÁN ORAVEC (* 1. 6. 1922 – † 1. 5. 1986) – 30. VÝROČIE ÚMRTIA † 1. 5. 1986 zomrel v Bratislave (pochovaný je v Rozbehoch) Ján Oravec (* 1. 6. 1922 Rozbehy), prof. PhDr., DrSc., jazykovedec, vysokoškolský profesor, autor odborných prác z oblasti jazykovedy a učebníc. Narodil sa v robotnícko-roľníckej rodine, otec – tesár a ľudový hudobník – vzbudil vo svojom synovi záujem o rodnú reč. Študoval na Štátnej slovenskej učiteľskej akadémii v Bratislave. Absolvoval...

Výročia osobností – APRÍL 2016

01.04.2016 08:24
SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ – V APRÍLI 2016 JOZEF BUCHANEC (* 1. 4. 1926 – † 30. 3. 1980) – 90. VÝROČIE NARODENIA * 1. 4. 1926 sa narodil v Tovarnom (Okres Vranov nad Topľou) Jozef Buchanec († 30. 3. 1980 Košice), JUDr., spisovateľ, prozaik, autor literatúry pre deti a mládež, dramatik, publicista, bibliograf, právnik. Bol pracovníkom Štátnej vedeckej knižnice, Čs. rozhlasu v Košiciach a advokátom v advokátskej poradni v Košiciach. Písal detskú literatúru, novely, rozhlasové hry a adaptácie, ktoré...

Kalendár filmových výročí – APRÍL 2016

03.04.2016 05:50
 * 2. 4. 1941    Ladislav Ballek († 15. 4. 2014) – spisovateľ – 75. VÝROČIE NARODENIA  * 2. 4. 1956    Ľudmila Várossová – kostýmová výtvarníčka – 60 rokov  † 2. 4. 2006    Mária Hojerová (* 7. 5. 1912) – herečka – 10. VÝROČIE ÚMRTIA  * 3. 4. 1951    Richard Krivda – kameraman – 65 rokov  * 3. 4. 1956    Vladimír Kýbl – kameraman – 60 rokov  † 4. 4. 1966    Karel Kopřiva (* 4. 1. 1891) – kameraman – 50. VÝROČIE ÚMRTIA  †...

Výročia osobností – MAREC 2016

01.03.2016 09:07
SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ – V MARCI 2016   PAVOL UŠÁK OLIVA  (* 1914 – † 1941) – 75. VÝROČIE NARODENIA  † 1. 3. 1941 zomrel v Kvetnici (dnes Poprad-Kvetnica)  Paľo Oliva, vl. menom Pavol Ušák (* 16. 11. 1914 Kátlovce), básnik, esejista, rímskokatolícky kňaz, príslušník mladšej generácie katolíckej moderny. Prvé básne publikoval časopisecky, čerpal z podnetov symbolizmu a poetizmu, jeho poézia patrí k umeleckým vrcholom katolíckej moderny, charakterizuje ju snová obrazovosť,...

Kalendár filmových výročí – MAREC 2016

01.03.2016 09:01
  * 1. 3. 1931      Jozef Bugár († 29. 8. 2012) – riaditeľ Filmových laboratórií Bratislava – 85.VÝROČIE NARODENIA * 1. 3. 1956      Peter Lukáčik – režisér – 60 rokov * 2. 3. 1956      Tibor Vokoun – herec – 60 rokov * 3. 3. 1906      Gejza Slameň († 15. 3. 1974) – herec – 110. VÝROČIE NARODENIA * 4. 3. 1956      Dušan Fischer – filmový architekt – 60 rokov * 7. 3. 1956      Katarína...
1 | 2 >>

V rubrike prinášme kalendárium výročí nežijúcich osobností slovenskej kultúry, vedy, politiky a ďalších oblastí verejného života. Zdroje spracovaných materiálov uvádzame pod kalendáriom.

Výročia osobností 2015

Výročia osobností v DECEMBRI 2015

01.12.2015 13:41
SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ – V DECEMBRI 2015 * 1. 12. 1930 Violín (okres Komárno) – Ondrej Učník († 8. 9. 2008 Martin), ekonóm, predstaviteľ matičného hnutia – 85. VÝROČIE NARODENIA. * 1. 12. 1995 Bratislava – Jozef Arnold, organizátor lekárnictva, dôstojník...

Kalendár filmových výročí – DECEMBER 2015

01.12.2015 13:26
Kalendár filmových výročí – DECEMBER 2015 † 1. 12. 1990 – František Kudláč (nar. 22. 7. 1909) – režisér, akademický maliar – 25 rokov od skonania * 3. 12. 1940 – Svetozár Stračina († 26. 2. 1996) – hudobný skladateľ – nedožitých 75 rokov † 3. 12. 1995 – Karol Bakoš (nar. 14. 3. 1922) – vedúci...