Výzvy, podnety, inšpirácie 2016 (archív)

Výberové konanie na miesto šéfredaktora Romboidu – časopisu pre literatúru a umenie (prihlášky do 31. októbra 2016)

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) vyhlasuje výberové konanie na miesto šéfredaktora Romboidu časopisu pre literatúru a umenie. Základné predpoklady uchádzača: vysokoškolské vzdelanie, orientácia v súčasnom literárnom umení, prax v oblasti umeleckej tvorby či literárnej vedy a...

Online hlasovanie za projekt obnovy záhrady Vily D. Skuteckého – Výzva Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici

ZÁHRADA VILY D. SKUTECKÉHO PRE VŠETKÝCH – Online hlasovanie Tešíme sa, že sme s naším projektom ZÁHRADA VILY D. SKUTECKÉHO PRE VŠETKÝCH postúpili do online hlasovania a výberu projektov v programe Zlepšime SPPoločne Slovensko cez Nadáciu SPP.  Chceme pre Vás oživiť čarovný...

PODPORTE SSS – poukážte 2 % z dane z príjmu na jeho kultúrno-spoločenské poslanie – rozvoj súčasnej slovenskej literatúry

Vážení priaznivci SSS, Spolok slovenských spisovateľov si Vás dovoľuje informovať, že je zaregistrovaný podľa príslušných platných právnych noriem a môžete mu poukázať 2% zo zaplatenej dane z príjmu za uplynulý rok 2015. Naše identifikačné údaje: Adresa: Spolok slovenských spisovateľov,...

Projekt MESTSKÉ ZÁSAHY TRNAVA 2016 – Vaše nápady pre lepšie mesto (UZÁVIERKA: 5. apríla 2016)

Mesto Trnava a občianske združenia Publikum.sk a ÚzemnéPlány.sk organizujú projekt Vaše nápady pre lepšie mesto – Mestské zásahy Trnava 2016. Podnety a projekty sa dajú pridávať cez webovú stránku http://trnava.zasahy.sk do 5. apríla 2016.   *** Niekedy stačí málo, aby sa zmenilo veľa....

VÝZVA NA DAROVANIE KNÍH – Bratislavská burza kníh 2016

Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci so Staromestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava-Nové Mesto, Miestnou knižnicou Petržalka, ale aj ďalšími bratislavskými knižnicami plánujú v roku 2016 zorganizovať na nádvorí Klariskej ul. č. 16 v Bratislave už „jubilejný“ 10. ročník...

Výzvy, podnety, inšpirácie 2015 (archív)

Výberové konanie na miesto šéfredaktora Romboidu – PODANIE PRIHLÁŠOK do 8. OKTÓBRA 2015!

08.09.2015 17:41
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska vyhlasuje výberové konanie na miesto šéfredaktora Romboidu – časopisu pre literatúru a umeleckú komunikáciu. Základné predpoklady uchádzača: ukončené vysokoškolské vzdelanie, orientácia v súčasnom literárnom umení, prax v oblasti umeleckej tvorby či...

OTVORENÁ VÝZVA NA ORGANIZOVANIE SVETOVÉHO KONGRESU SLOVAKISTIKY

29.07.2015 19:23
Vážené dámy a páni, predstavitelia všetkých zodpovedných inštitúcií i jednotlivci, počnúc SAV, MS, univerzitami v SR, umeleckými a spisovateľskými inštitúciami a nekončiac ministerstvom kultúry, školstva a zahraničia SR i NR SR, s hlbokým vzťahom ku slovenskej...