Literárne, výtvarné, umelecké a iné súťaže 2017

RUŽE MOJEJ DUŠE – súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe na ľubovoľnú tému (uzávierka: 21. novembra 2017)

RUŽE MOJEJ DUŠE XXV. ročník UZÁVIERKA SÚŤAŽE – 21. NOVEMBRA 2017 Spolok slovenských spisovateľov, Košická odbočka SSS, MO Matice slovenskej v Sečovciach, DMS v Prešove vyhlasujú XXV. ročník súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe na ľubovoľnú tému RUŽE MOJEJ DUŠE. Súťaž sa koná pri príležitosti Dňa...

Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov JAŠÍKOVE KYSUCE 2017 (PREDĹŽENÝ termín uzávierky: 22. 10. 2017)

JAŠÍKOVE KYSUCE 2017 49. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov Organizátori: Žilinský samosprávny kraj Kysucká knižnica v Čadci Spolok slovenských spisovateľov Literárny fond SR Kysucká kultúrna nadácia Hlavný partner projektu: Fond na podporu umenia Vyhlasujú: Celoslovenskú...

Kvíz medzi študentmi stredných škôl Ruska a Slovenska o spoločných rusko-slovenských dejinách (20. 9. – 31. 10. 2017)

Veľvyslanectvo Ruska a Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave, Veľvyslanectvo Slovenska a Slovenský Inštutút v Moskve s podporou rady ruských a slovenských partnerských organizácií plánujú v období od 20. septembra do 31. októbra t. r. usporiadať vedomostný kvíz pre...

Básnická súťaž Cena Rudolfa Fabryho (Uzávierka: 31. 10. 2017)

Spolok slovenských spisovateľov, obec Budmerice, Literárne informačné centrum a časopis SSS pre mladú literatúru a umenie DOTYKY vyhlasujú 9. ročník básnickej súťaže Cena Rudolfa Fabryho *** Súťaž je určená mladým autorom poézie do 30 rokov, bez knižne vydaného básnického literárneho diela....

Literárny Zvolen (uzávierka: 31. 8. 2017)

Národné osvetové centrum, mesto Zvolen, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra a Literárne informačné centrum vyhlasujú 25. ročník súťaže Literárny Zvolen   Uzávierka celoštátneho kola je 31. 8. 2017.   *** Na súťaži sa môže zúčastniť každý autor nad 15 rokov, ktorému dosiaľ nebola knižne vydaná...

Literárny Lučenec 2017 (uzávierka súťaže: 30. 9. 2017)

Banskobystrický samosprávny kraj, Novohradská knižnica a mesto Lučenec vypisujú XI. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Literárny Lučenec 2017   Cieľom súťaže je umožniť nadaným deťom, študentom i dospelým formou celoštátnej súťaže konfrontáciu s inými, možnosť rozvíjať svoj talent a...

21. 6. Slávnostné vyhodnotenie literárnej a výtvarnej súťaže RUŽOMBERSKÁ TROJRUŽA – v Hoteli Kultúra v Ružomberku

Mesto Ružomberok, Mestská knižnica Ružomberok, Literárny klub ružomberských spisovateľov, Spolok slovenských spisovateľov – RO Žilina, Katolícka univerzita v Ružomberku – Univerzitná knižnica, Hotel Kultúra pozývajú na slávnostné vyhodnotenie 5. ročníka literárnej a výtvarnej...

19. 6. – Slávnostné vyhodnotenie súťaže pre mladých dramatikov a mladé dramatičky Dramaticky mladí – v Slovenskom komornom divadle v Martine

Divadelný ústav pozýva na slávnostné vyhodnotenie súťaže pre mladých dramatikov a mladé dramatičky Dramaticky mladí spojené s prezentáciami dramatických dielní v pondelok 19. júna 2017 o 13.00 hod. v Študovni Slovenského komorného divadla v Martine – v rámci  Junior dňa na  festivale...

7. 6. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Bratislava, moje mesto 2017 a 8. 6. výstava súťažných prác – v Mestskej knižnici v Bratislave

Mestská knižnica v Bratislave pozýva na slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Bratislava, moje mesto 2017 v stredu 7. júna 2017 o 14.00 hod. v letnej čitárni U červeného raka na Michalskej ul. 26 v Bratislave a na výstavu súťažných prác (a nielen víťazných)  sprístupnenú od štvrtka 8. júna...

Tvorivá súťaž na pôvodný divadelný a rozhlasový text (Uzávierka súťaž: 30. 9. 2017)

(Stiahnite si PRÍLOHU: PROPOZÍCIE SÚŤAŽE S DVOMA PRIHLÁŠKAMI)   Literárny fond – výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia a výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru v súlade so svojím poslaním stimulovať kvalitnú pôvodnú dramatickú tvorbu...

1 | 2 >>

Literárne, výtvarné, umelecké a iné súťaže 2016, 2015 (archív)

SÚŤAŽE – 2016

16. 12. – Slávnostné vyhodnotenie Ceny Rudolfa Fabryho 2016 a prezentácia kníh z novej Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky

Spolok slovenských spisovateľov, časopis pre mladú literatúru a umenie Dotyky, obec Budmerice a Literárne informačné centrum pozývajú na prezentáciu knižnej Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky a slávnostné vyhodnotenie 8. ročníka celoštátnej súťaže mladých básnikov Cena Rudolfa...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Súťaže – NOVEMBER a DECEMBER 2015

Vyhlásili výsledky celoslovenskej literárnej súťaže JAŠÍKOVE KYSUCE – 3. 12. 2015

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ROČNÍK JAŠÍKOVÝCH KYSÚC V Kysuckej knižnici v Čadci, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, 3. decembra slávnostne vyhodnotili celoslovenskú literárnu súťaž Jašíkove Kysuce. Podľa vyjadrenia predsedu odbornej poroty súťaže spisovateľa a literárneho vedca...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Súťaže – Uzávierka: OKTÓBER 2015

7. ročník básnickej súťaže CENA RUDOLFA FABRYHO – Uzávierka: 31. OKTÓBER 2015

Spolok slovenských spisovateľov Literárne informačné centrum Obec Budmerice Časopis Spolku slovenských spisovateľov DOTYKY vyhlasujú 7. ročník básnickej súťaže CENA RUDOLFA FABRYHO Súťaž je určená...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Súťaže – Uzávierka: AUGUST 2015

LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2015 – Uzávierka: 20. AUGUST 2015

Literárna súťaž vo vlastnej tvorbe pre mládež a dospelých pod záštitou predsedu TTSK Tibora Mikuša * Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave vyhlasujú literárnu súťaž pre...