Literárne a kultúrne podujatia

Strážcovia kníh

Putovný literárny tábor pre detských čitateľov Prázdninové tábory sú rozličné. Knižnica pre mládež mesta Košice pripravila pre svojich pravidelných aktívnych čitateľov ako odmenu tábor nielen literárny, ale aj putovný.  Trinásti „Strážcovia kníh“ pri putovaním za rozprávkou museli zdolať...

Prezentovali monografiu Čítanie v mysli bábkara a básnika (Jozefa Mokoša) – aj s DVD

Vo štvrtok 9. marca 2017 sa v priestoroch Divadla LAB Vysokej školy múzických umení v Bratislave na Svoradovej ulici uskutočnila promócia knihy Čítanie v mysli bábkara a básnika (Jozefa Mokoša). Je to kolektívna dielo o živote a diele tohto nášho významného literáta...

Cesty Vincenta Šikulu sa končia

Na fotografii Stanislav Štepka, vedúca ososbnosť Radošinského naivného divadla (vpravo), a Anna Šikulová, vdova po Vincetovi Šikulovi (druhá sprava). Foto: archív RND   Tretieho marca tohto roku sa slávnostne ukončí výstava Cesty Vincenta Šikulu, ktorú možno  navštíviť vo výstavnej sieni...

Záložka do knihy spája slovenské školy: Knihy rozprávajú príbehy

Vyhodnotenie 5. ročníka celoslovenského projektu pre stredné školy Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2016 pre stredné školy 5. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Knihy...

Skončil sa XX. ročník Literárnej Banskej Bystrice

MESTO POD URPÍNOM V ZNAMENÍ LITERATÚRY A HUDBY JANA BORGUĽOVÁ V týždni od 14. do 18. marca 2016 sa konal jubilejný XX. festival Literárna Banská Bystrica. Jeho začiatok sa viaže na predčasný a definitívny odchod významného slovenského básnika Mikuláša Kováča (1934 – 1992), ktorý...