Blahoželania redakcii Literárneho týždenníka

Igor Válek (30. 12. 2018)

V roku 2019 všetko dobré čo najbližšie a zlé čo najďalej praje Igor Válek

Eduard Grečner (30. 12. 2018)

Šťastný nový rok celý rok! E.

M + R. Kenderovci (29. 12. 2018)

Milostiplný Nový rok 2019 a Božie požehnanie po celý čas jeho trvania, ... aby ste vždy našli...

Ivo Havlik (26. 12. 2018)

pf 2019 Dr. Ivo Havlík novinář a fotograf, kronikář města Přibyslav

Peter Hanic (24. 12. 2018)

Vážené dámy, vážení páni, napriek tomu, že stojím spravidla na inom brehu prezentácie histórie ako...

Viliam Hornáček (24. 12. 2018)

Vianočné a novoročné blahoprianie   Všetkým a  ľuďom dobrej vôle ochotným, ale aj...

Katka Poláková s manželom Ondrejom (24. 12. 2018)

Vážení a milí, Betlehem * Dom chleba, miesto spočinutia a naplnenia pre dnešný aj budúci...

Sergej Makara (23. 12. 2018)

Príjemné a štedré vianočné sviatky a v novom roku pevné zdravie a veľa dôvodov...

Jozef M. Rydlo (23. 12. 2018)

Stano Dusík: The Beatlehems, 1968   Žičím Vám i Vašim najbližším radostné, najmä...

Jozef Kollár (23. 12. 2018)

Krásne Vianoce ŚTASTNÝ NOVÝ ROK 2019 ŽELÁM VÁM ZDRAVIE, LÁSKU A MIER Jozef Kollár

Jano Racz (23. 12. 2018)

VESELÉ VIANOCE A ŠTASTNÝ NOVÝ ROK!  Jano Racz

Jozef Šelestiak (23. 12. 2018)

Pokojné a požehnané prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2019 veľa zdravia, spokojnosti a...

Miroslav Deglovič (23. 12. 2018)

Pokojné a požehnané prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2019 veľa zdravia, spokojnosti a...

Slávka Koleničová (23. 12. 2018)

Hromadu darčekov čo srdce pohladia, rodinu a priateľov čo nikdy nezradia, k bohatstvu krôčik a ku...

Vlado Kolesár (22. 12. 2018)

Želám pekné a pokojné Vianoce a všetko najlepšie, čo najviac šťastia, úspechov a predovšetkým dobré...

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Radostné      a pokojné vianočné sviatky,    veľa zdravia a šťastia želá redakcia Literárneho týždenníka

Šťastný nový rok 2022,
veľa zdravia, lásky
a porozumenia

želá redakcia
Literárneho týždenníka