Blahoželania redakcii Literárneho týždenníka

Stredoslovenská galéria

Milí priatelia, želáme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2021. Ďakujeme...

Ján Greš

PF 2021   Snímka: Ján Greš: Diapanoráma

Pavol Kall

Pekný predvianočný čas, prijmite, prosím, odo mňa malé vianočné želanie. V jase vznešenej...

Hana Košková

Vážení a milí! Celému kolektívu Literárneho týždenníka želám šťastné a radostné Vianoce. v novom...

Štefan Švec

Príjemné a najmä zdravé prežitie vianočných sviatkov a do Nového roku všetko najlepšie želá Štefan...

Vlado Javorský

Vážení priatelia, dovoľte mi zaželať krásne a ničím nerušené sviatky pokoja a mieru ako v...

Mária + Radislav Kenderovci

Požehnané, pokojné a milostiplné Vianočné sviatky 2020 želajú Mária + Radislav...

Jozef Zavraský

Milostiplné Vianoce 2020 a požehnaný rok 2021 želá Jozef Zavraský   Obrázok (averz karty):...

Tatranská galéria Poprad

Vážení priatelia, na sklonku nevšedného roka 2020 Vám chceme popriať krásne, pokojné...

Svetozár Krno

Veselé Vianoce a veľa nápadov, optimizmu a stretnutí so zaujímavými ľuďmi a v celom novom...

Dušan Piršel, Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (advent 2020)

S pozdravom, PhDr. Dušan Piršel riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so...

CYRILOMETODIADA, o. z.

Čitateľom Literárneho týždenníka v tomto dohviezdnom čase vinšujeme radostné a milostiplné vianočné...

Literární Františkovy Lázně (6. 1. 2019)

Pour féliciter 2019 Literární Františkovy Lázně / Záchranní vesta humoru   *** Přejeme Vám...

Viera Benková (31. 12. 2018)

Šťastný Nový rok 2019 Viera Benková   Audiovizuálna pohľadnica  

Miroslav Bartoš (31. 12. 2018)

Veľa šťastia  radosti a zdaru v roku 2019 vám vinšuje Miroslav Bartoš

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Radostné      a pokojné vianočné sviatky,    veľa zdravia a šťastia želá redakcia Literárneho týždenníka

Šťastný nový rok 2022,
veľa zdravia, lásky
a porozumenia

želá redakcia
Literárneho týždenníka