Dejiny

K 120. výročiu korunovácie posledného ruského cára Mikuláša II. prezývaného aj Krvavý: OSUDY CÁRSKEJ RODINY A KORUNOVAČNÝCH KLENOTOV (reportážna freska)

Cár Mikuláš II a cárovná Alexandra Fiodorovna PAVOL DINKA Od čias Jána Kollára, Ľudovíta Štúra sa medzi slovenskou inteligenciou rozmáhala rusofilská idea, „návrat k veľkému slovanskému dubu“. Aj v poslednej štvrtine 19. storočia sa za túto myšlienku postavilo tzv. martinské centrum na...