Fraňo Ruttkay: ĽUDOVÍT ŠTÚR AKO NOVINÁR

Fraňo Ruttkay: ĽUDOVÍT ŠTÚR AKO NOVINÁR
RUTTKAY, Fraňo: Ľudovít Štúr ako novinár. 2. vyd., 288 s., Bratislava: Slovart, 2015, ISBN: 9788055614243 (viaz.).

*

Hoci začiatkom štyridsiatych rokov 19. storočia tvorili Slováci 14,5 % z celkového počtu obyvateľov Uhorska, vlastné politické periodikum nemali. Prvé Slovenskje národňje novini vyšli až v roku 1846 a o ich vznik sa pričinil ich šéfredaktor a vydavateľ v jednej osobe Ľudovít Štúr. Noviny tvorili platformu slovenského národného hnutia, a to tým skôr, že suplovali aj úlohu neexistujúcej národnej politickej strany. Významnú profesijnú etapu v živote nášho činiteľa mapuje známy publicista a vysokoškolský pedagóg Fraňo Ruttkay. Publikácia vychádza v druhom vydaní pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra.